Kezdőlap >> Település >> Derecskei Települési Értéktár >> Helyi értékek >>  Bocskai István Általános Iskola épülete

Bocskai István Általános Iskola épülete

Bocskai István Általános Iskola épülete

 

Helyi érték megnevezése: Bocskai István Általános Iskola épülete

Helyi érték besorolása: Épített környezet

Készítette: Nagy Istvánné

 

A huszadik századi iskolaépítés a derecskei református egyház történetében legnagyobb méretű vállalkozásnak a 10 tantermes elemi iskola építése tűnik. Az emelkedő tanulólétszám a több mint száz éves iskola rossz állapota miatt az iskola építését célszerűnek látták. 

 

1929. november 20-án készítette el Csanak József, okleveles építészmérnök szakértői véleményét a református egyház tulajdonát képező iskolákról. Ebben a véleményben a régi iskolaépületről az alábbiakat olvashatjuk: „A régi erősen megépített épület ellen emelhető legfőbb kifogás, tantermek sötét volta ezen a már évekkel végzett átalakítás a lehetőségig segített. Az egy méter vastag falban lévő egy méter széles ablaknyílások éppen a fal vastagsága miatt nagyon kevés fényt engednek a tantermekbe bejutni. Ezen a bajon csakis a belső ablakok ferde irányú lefaragásával lehetne némileg segíteni, ezt azonban az ablak közötti pillérként nyugvó boltívek, amelyek a tanterem boltozatát hordják, nem engedik. A pillérek az azokat alkotó téglaanyag bizonytalan volta miatt megállapítani nem lehet.” A szakvélemény azzal a megállapítással fejeződik be, hogy a több mint száz éve emelt épület a kor kívánalmaihoz igazodó átalakítása olyan költségeket igényelne, amelyek elérik egy új építésének költségeit. Végül az új iskolaépítés mellett döntöttek. A terveket Csanak József, debreceni építészmérnök készítette el. A megálmodott stílus a modern art deco volt. 

 

1930 tavaszán versenytárgyalást hirdettek iskolaépítésre. 1930. június 24-én elbírálták az iskola építésére beérkezett pályázatokat. A versenytárgyalást Lipták János békéscsabai építőmester nyerte meg. Az építtető kikötése, hogy csak helybeli napszámosokat és iparosokat foglalkoztathatnak a munkák során.  Az ajánlattevők közül Turányi János és társa nyerte el a föld- és kőműves munkákat 12 111 pengőért, Szabó Károly ács 4 465 pengőért az ácsmunkákat, Gál József asztalos 2 224 pengőért a tantermek berendezési munkáit, Bene Sándor bádogos 4 431 pengőért a tetőmunkáit. Nagy Zoltán vaskereskedő 431 pengő értékben szállította a kályhákat és a redőnyöket. A vízvezeték és csatornázás munkálatait, a központi fűtés készítését, Németh Lajos debreceni mesterrel végeztették. Az építési költségekből 50 000 pengőt az egyház saját vagyonára felvett kölcsönből fedezték. Derecske község 600 000 darab téglával és más építési anyagok helyszínre szállításával segítette a kivitelezést. 

 

1930 tavaszán az ünnepélyes alapkőletétel alkalmából egy vasládában, az épület északkeleti részében elhelyezték az egyházmegyei és helyi egyházi és világi vezetők, valamint a tanítótestület névsorát, és a régi iskola alapjaiban talált pénzeket. Az épület homlokzatát, külső falait a debreceni téglagyárban készült klinkertéglákkal díszítették. A klinkertéglák rendkívül időtálló, fagyálló, színtartó homlokzatburkoló anyagok. Az égetett agyag természetes színei, az egyedi színátmenetek minden épületet egyéniséggel ruháznak fel. A téglaburkolat masszivitása, tömege, ellenálló képessége az épület értékét, presztízsét nagyban megemeli. 

 

1930. november 12-én megtartották az átadási ünnepséget, amelyen részt vett Dr. Baltazár Dezső püspök, F. Varga Lajos esperes, Vay László vármegyei főispán, Orbán Kálmán tanfelügyelő.  Az építkezés költségei, a felvett kölcsönök és a gazdasági válság nehéz helyzetbe hozta az építtető iskolafenntartót. Évekig nem tudta fizetni a felvett kölcsönök kamatait és tanítóit. Az iskolaszék javaslatára a presbitérium két alkalommal is lemondott fenntartói jogáról, a református egyház azonban az államosításáig megtartotta iskolafenntartó jogát. Az 1948-as államosítás után teljes egészében kikerült az egyház kezeléséből az épület.

Az egykori református elemi népiskola a 20 legszebb vidéki art deco épületek egyike. Az art deco utolsó korstílusként, az antik hagyományt, az avantgárd képzőművészetet és az egzotikumot igyekezett egymással szintetizálni. 

 

Az iskola épületét így jellemzi 1932-ben a Debreczeni Újság:

„A Derecskére érkező vagy a Derecskén átutazó idegen számára az első és legfeltűnőbb látvány, amely azonnal a szemébe ötlik: a református egyház modern stílusú, pompás elemi iskolája. Ez az épület már magában is azt hirdeti, hogy ezt egy virágzó, gazdag egyház építette. És ez így is volt: a gazdag egyház felépítette új elemi iskoláját, mert a régi már nem volt képes kielégíteni a több mint nyolcezer lelket számláló egyház igényeit.” 

 

A derecskei Bocskai István Általános Iskola gyönyörű épülete, méltóságteljes megjelenésével a városkép meghatározó eleme. 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés