Kezdőlap >> Település >> Intézmények >> Nevelési, oktatási >>  Derecskei Bocskai István Általános Iskola

Derecskei Bocskai István Általános Iskola

Címek:
Székhely: 
4130 Derecske, Szováti út 2.
Telephely: 4130 Derecske, Lengyel utca 3-5.
Művészeti Iskola: 4130 Derecske, Szováti út 2.

Telefonszámok:
Székhely: 54/410-011
Telephely: 54/410-362
Művészeti Iskola: 54/410-051

E-mail cím: bocskaiami.derecske@gmail.com, bocskaii.also@gmail.com

OM azonosító: 031124

Intézményvezető: Katonáné Ferencz Éva

Honlap: www.bocskaii-der.edu.hu 

 

2007. július 1-jén Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete összevonta a településen működő két általános iskolát. A többcélú közös igazgatású intézményben 780 gyermek tanul a Lengyel utcai telephelyen és a Szováti úti főépületben. A kiválóra minősített művészeti iskolában közel 400 növendék ismerkedik évről évre a zene, a mozgásművészet és a képzőművészet csodálatos világával.

Derecske Város, Konyár, Sáránd és Tépe Községek képviselő-testületei 2007. augusztus 1-jén társulást hoztak létre az alapfokú nevelés-oktatás minőségének javítása, a humán erőforrás összehangolt hasznosítása, a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, valamint a szakmai munka színvonalának emelése érdekében. A gesztorintézmény a derecskei Bocskai iskola lett. A tagintézmények megőrizték sajátos arculatukat, ápolják hagyományaikat.

Az általános iskolák állami fenntartásba vétele óta a KLIK Derecske Járási Tankerületének legnagyobb iskolája vagyunk. A működtetést Derecske város vállalta. A társult iskola egy szervezeti egység maradt. Az iskola működtetésével kapcsolatos feladatok 2017. január 1-jétől az önkormányzattól elkerültek, és ezen feladatokról a Berettyóújfalui Tankerületi Központ gondoskodik.

Iskolánk két telephelyen működik:

Az egyik a 2007-ben felújított patinás központi épület a Szováti úton, amely a felső tagozat oktatásának ad helyet.

A másik a 2014. nyarán teljes körűen felújított Lengyel Utcai Telephely. 

A beruházás a 23 tantermes, két tornatermes épület teljes felújítását jelentette, melynek során teljes energetikai korszerűsítés, burkolatcsere és a külső homlokzat szigetelése történt meg. Az Észak-Alföldi Regionális Operatív program keretében 100%-os támogatás mellett összesen több mint 500 millió Ft támogatást nyertünk a projektre.

Az eszköz ellátottságunk jónak minősíthető, a tantermek 45 %-ában található interaktív tábla.

A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételekkel rendelkezünk, a szakos ellátás 100 %-os.

Egyik legfontosabb célunk, hogy iskolánk egy jól működő, szolgáltató intézmény legyen. Tantestületünk fontos feladatának tartja a 6-14 éves korú gyermekek személyiségfejlesztését, jó színvonalú nevelését, oktatását. Iskolai életünk során szoros egységet képeznek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek. Arra törekszünk, hogy tanulóink testileg, lelkileg, szellemileg egészségesen fejlődjenek. Mindig fontos volt az intézmény célkitűzései között a nevelőtestület, a szülők megnyerése egy új szellemiséget tükröző, innovatív, a jövő igényeit megalapozó, cselekvő szemléletű, minőség centrikus oktató, nevelő munka. A gyökerek és történelmi hagyományok, lakóhelyünk hagyományainak tiszteletét és gyakorlását alapvető nevelési feladatnak tekintjük.

Munkánk során közvetlen és közvetett partnereink támogatására és segítő szándékára számítunk. Az intézmény dolgozói elkötelezettek a minőségi oktató-nevelő munka iránt, fontosnak tartjuk az itt élő gyermekek és szüleik elvárásainak feltárását és kielégítését.

Nevelő-oktató munkánk során folyamatosan keressük az új és hatékony módszereket, megoldásokat.

2008-ban kiépítettük az integrációs pedagógiai rendszert. A lemaradók, lassabban haladók segítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségsegítésre. Emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet, emelt óraszámban a matematikát.

Intézményünk szervezi a Zrínyi Matematikaverseny megyei fordulóját, a Bolyai anyanyelvi, matematika és természettudományos csapatversenyek területi döntőit. Évente megrendezzük a Kürtösök megyei találkozóját, a járási Költészetnapi szavalóversenyt, a Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyt. Tanítványaink versenyeredményei a megyehatáron túl is ismertté tették iskolánk nevét.

Számos pályázatot nyerünk céljaink megvalósításához:

A Határtalanul pályázat keretében három évben is iskolánk 7. osztályos tanulói Erdélyben, illetve Szlovákiában négy napos kiránduláson vehettek részt.

2013. óta intézményünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált Kiváló Tehetségpont.

2014 októberében elnyertük a Mentoráló intézmény címet.

Iskolánk a sikeres pályázatnak köszönhetően a 2016. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

Rendezvényeink, programjaink:

tanórán kívüli közösségi programok: gyereknap, DÖK nap, tánciskolabál, farsang, ballagás,

szülőkkel való kapcsolattartást célzó programok, pl.: Bocskai-bál,

iskolai szintű szakmai rendezvények: házi versenyek, Bocskai-napok,

járási szintű szakmai napok, konferenciák,

projektek: Bocskai-projekt, Zöld Projekt,

művészetiskolai rendezvények.

Külső kapcsolataink:

A Felvidéken található Deresk, Erdélyben, Nagyszalonta, Hegyközcsatár és a lengyelországi Gmina Koszyce iskoláival egyre szorosabb és tartalmasabb a kapcsolatunk.

Horizontális kapcsolataink:

A nevelőtestület megyei versenyek szervezőjeként gyakorlatilag Hajdú-Bihar megye valamennyi általános iskolájával kapcsolatban áll.

 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés