Kezdőlap >> Település >> Derecskei Települési Értéktár >> Helyi értékek >>  Derecskei Járási Hivatal épülete

Derecskei Járási Hivatal épülete

Helyi érték megnevezése: Derecskei Járási Hivatal épülete
Helyi érték besorolása: Épített környezet
Készítette: Nagy Istvánné

 

A 19. század végén határozták el, hogy Derecskén új községházat építenek, mivel a régi kicsinynek bizonyult, bővítése pedig nem volt megoldható. 1891-ben megépült a községháza az egykori piactérnél a templom közelében. A települések gazdagságukat fejezték ki azzal, hogy milyen épületet emeltek. A helyszín a főutca, a mai Köztársaság út 126.

 

A korabeli sajtóban is megjelent az ajánlati árlejtés: „Bihar-Derecskén községházat építenek (26400 frt) ; az árlejtés 1891. febr. 5-én lesz az elöljáróságnál”. 1891 decemberére elkészült az épület, tudósítottak az avatásról is. „Derecskén csinos új városházát építettek, melyet múlt szombaton avattak fel Beöthy Andor alispán s több előkelő vendég jelenlétében.” Az épület azonban csakhamar kicsinek bizonyult. 1926-ban Derecske község elöljárósága versenytárgyalást hirdetett a községháza kibővítési munkáira. Az új épületrész 1927-ben el is készült. Stílusában alkalmazkodott a meglévő épülethez. 11 irodahelyiséget újraépítettek.

 

A második világháború során a községháza megrongálódott. 1947 nyarán helyreállítása központi keretből történt. 1950. január 1-én átalakult Magyarország közigazgatási beosztása. 1950 elején megalakultak a tanácsok. Ezután a volt községháza épületében kapott helyet az új Derecskei Járási Tanács. Ez egészen 1979-ig, a járás megszűnéséig működött.

 

1971-ben ebben az épületben kapott még helyet a könyvtár (Tanácsköztársaság u. 9.), de az új hely nem jelentett végleges megoldást. Alig öt év elteltével 1976-ban el is költözött a könyvtár. 1978-ban megszűnt a járás, az épület ott maradt üresen. 1979-80-ban az épületet átalakították és 7 tanterem lett kialakítva a Bocskai István Általános Iskola alsó tagozatának, ez lett az un. sárga iskola. 2010-2011-ig működött itt az iskola.

 

Az épületet többször is javították, felújították, mert az eltelt idő, a megváltozott kor szükségessé tették. 2012-ben ismét felújították, majd 2013. január 1-től a Derecskei Járási Hivatal itt kapott helyet.

 

Ma Derecske legszebb épülete, a település életének meghatározója.  Volt Községháza, Járási Hivatal, volt benne könyvtár, iskola. A község életét, gazdaságát innen irányították a község vezetői sok éven keresztül. A több mint száz éves épületet ma a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala üzemelteti

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés