Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >> e-Adó >>  Elektronikus kapcsolattartás az önkormányzati adóhatósággal

Elektronikus kapcsolattartás az önkormányzati adóhatósággal

Elektronikus kapcsolattartás az
                önkormányzati adóhatósággal

                    Elektronikus kapcsolattartás az önkormányzati
                      adóhatósággal

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a gazdálkodó szervezetek adóügyekben 2018. január 1. napjától elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkormányzati adóhatóság előtt. Ennek során képviselőjük útján intézhetik az adóügyeket. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény értelmében gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Az elektronikus ügyintézés keretrendszerét, az elektronikus kapcsolattartás formáját, módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek továbbra is szabadon határozhatják meg, hogy papír alapon, illetve elektronikusan intézik-e adóügyeiket.

Az ügyek saját jogon történő beküldése mellett amennyiben Ön nem személyesen kíván eljárni, meghatalmazással képviselőt bízhat meg ügyének intézésével.

 

A meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfélkapu regisztrációval.

 

Meghatalmazás benyújtására az Önkormányzati Hivatali Portál oldalon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/)

Derecske Önkormányzat kiválasztása után az Általános adónyomtatványokban található:  „Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben” megnevezésű űrlapon van lehetőség.

 

Célszerű a teljes körű meghatalmazást adni, mivel ebben az esetben mind a papír alapú, mind az elektronikus ügyek intézéshez jogosult lesz az adózó, illetőleg annak képviselője.

A fenti meghatalmazás hiányában az adózónak addig nincs lehetősége adófolyószámla egyenleg lekérdezésre, amíg ezt a típusú nyomtatványt be nem juttatja hivatalunkhoz.

 

Készült: Derecske, 2020.07.28.

                                                                                                                        Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
                                                                                                                                          

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés