<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás (4130 Derecske, Rákóczi u. 76/1. szám alatt található önkormányzati lakás)

Pályázati felhívás (4130 Derecske, Rákóczi u. 76/1. szám alatt található önkormányzati lakás)

2022-06-21 07:52:48

Pályázati felhívás (4130 Derecske, Rákóczi u. 76/1. szám alatt található önkormányzati lakás)

Pályázati felhívás

az „Esély Derecskén” 
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

használatba adja a 4130 Derecske, Rákóczi u. 76/1. szám alatt található 2032 hrsz.-ú önkormányzati lakást

 

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

 

A lakás 1 szobás 39,99 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

 

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: lakóelőtér, szoba, konyha, kamra, fürdőszoba.

A lakás megtekinthető: 2022. július 8. (péntek) 9.00 óra

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

 

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal előterében kihelyezett, vagy a www.derecske.huhonlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

 

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „C” épület 4. sz. irodahelyiség) 2022. július hó 22. napján 12.00 óráig.

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
  • a megpályázott ingatlan címét.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2022. július hónapban kerül sor.

 

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

 

Az „EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú Esély Derecskén című önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” átvehető ügyfélfogadási időben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) - amennyiben nem derecskei lakóhelyű pályázókról van szó.

- A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.

- Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.

- A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés/ megtakarítási szerződésének másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel/megtakarítási szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.

- A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.

- A pályázóknak kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen legalább 5 alkalommal, vagy összesen 10 órában. Azon alkalmak vehetők figyelembe, amelyeket a pályázó a pályázat benyújtását megelőző három hónapban végzett.

Veszélyhelyzet ideje alatt nem kell a fiataloknak közérdekű önkéntes tevékenységet végezniük. A Szabályzatban meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60 napon belül teljesíteni szükséges.

A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy a pályázatuk benyújtása előtt teljesítsék a közérdekű önkéntes tevékenységet, ez esetben viszont mellékelni szükséges az azt igazoló dokumentumokat is a pályázattal együtt.

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) – amennyiben több lakás került azonos időben meghirdetésre.

Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)

 

Letölthető dokumentumok:

Lakáspályázat szabályzat

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet
Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés