Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >> e-Adó >>  iForm nyomtatványok

iForm nyomtatványok

ASP.ADÓ rendszerhez kapcsolódó új
                    elektronikus ügyintézési felület

                        ASP.ADÓ rendszerhez kapcsolódó új elektronikus
                             ügyintézési felület

 

2019. március elején önkormányzati adóhatóságunk is csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, emiatt jelentősen megváltozik az adózók ügyindítása, egyenleg lekérdezése és későbbiekben az adófizetése (EFER) is.

Az ASP (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) modell lényege, hogy az adózók (felhasználók) egy egyszerű böngészőprogram segítségével az interneten keresztül vehetik igénybe a távoli szolgáltató központtól a tevékenységük támogatásához szükséges szoftvereket, alkalmazásokat, amelyek segítenek a gazdálkodási, adóztatási, hagyatéki, kereskedelmi feladatok ellátásában. Az alkalmazás bevezetésével az ügyfeleknek (lakosság, vállalkozások) nyújtott igazgatási szolgáltatások színvonalának emelése a cél.

A csatlakozást követően megváltoztak az ügyintézésben használt nyomtatványok formái.


Az „iForm" űrlapokat az E-önkormányzat portálról
 

(https://ohp-20.asp.lgov.hu/)
 

lehet elérni.

 

A felület használatáról szóló tájékoztató a /ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato linken található.

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás, ezért a portál használatához előfeltétel, hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu azonosítóval.

Fontos, hogy kitöltött űrlap beküldése csak a kitöltést megelőző bejelentkezéssel kezdeményezhető, ezért kérjük, hogy a portál nyitó oldalán az „Ügyintézés bejelentkezéssel” menüpontot szíveskedjenek választani.

 

A felületen DERECSKE VÁROS önkormányzati adóhatóságánál igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások az alábbiak:

1. Ügykövetés: Itt tájékozódhat az Ön, vagy az Ön által képviselt természetes személy, egyéni vállalkozó, cég, hivatal kiválasztott településnél folyamatban levő, elektronikusan indított ügyének ügyintézési állapotáról.

2. Adóegyenleg lekérdezés: A szolgáltatás használatával lehetősége van az Ön, vagy az Ön által képviselt adózó egy kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenlegének lekérdezésére. 

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott településen belül személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi) egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személyként összerendelési nyilatkozatban kérelmezett az önkormányzatnál.

3. Ügyindítás: Egy elektronikus űrlap benyújtása. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével tudja az ügyfél kitölteni és elektronikusan beküldeni az űrlapot. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás.

4. Adóbevallási információk: A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy a kiválasztott önkormányzatnál nyilvántartott adóbevallásait/adatbejelentéseit lekérdezze.

A www.derecske.hu honlapon  korábban elérhető „ÁNYK” űrlapok megszüntetésre kerültek 2019.03.01-től.

A korábban már a saját „ÁNYK”-ba letöltött és azon keresztül beküldött űrlapok automatikusan elutasításra kerülnek.

 

Derecske Város Önkormányzati adóhatósága által az E-önkormányzat portálra publikált űrlapok:

Ágazat: Adóügy

Általános adónyomtatványok

Kérelem adófelfüggesztésre
Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Automatikus részletfizetési kérelem
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Bevallás előrehozott helyi adóról
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Megkeresés köztartozás behajtására
Méltányossági, fizetési könnyítés  kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

 

Építményadó

 

 

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról Megszűnt: 2020.07.14-től
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Gépjárműadó

Adatbejelentés a gépjárműadóról
Kombinált áruszállítás bejelentése

Iparűzési adó

Helyi iparűzési adó bevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2014. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2015. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2016. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2017. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2018. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2019. évre
Helyi iparűzési adó bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység 2020. évre
Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
Iparűzési adó előleg módosítási kérelem

Jövedéki adó (magánfőzött párlat)

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Kommunális adó

Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj bevallás

 

Jövedelemadó (termőföld bérbeadás)

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás

 

 

Amennyiben az Ön által intézendő ügyben az OHP-s felületen nem talál formanyomtatványt, akkor beadványát az Általános Célú Kérelem Űrlap szolgáltatáson (e-Papír https://epapir.gov.hu/) keresztül terjesztheti be.

Az ügyfélkapus azonosítást követően a kitöltés során az alábbiakat kell kiválasztani:

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás;

Ügytípus:           Adóügyek; 

Címzett:             Derecske Város Önkormányzata

Önkormányzati adóhatóságunk és az ASP Központ azon dolgozik, hogy a nyújtott szolgáltatások színvonala minél inkább az Önök megelégedettségét szolgálja.

 

További kérdés esetén kollégáink készséggel állnak segítségére – ügyfélfogadási időben -  az alábbi elérhetőségen:

Telefon: 06-54-410-078 (központi szám)

              06-54-548-086 (közvetlen szám)

E-mail:    titkarsag@derecske.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:                  8.00 – 12.00;  13.00 – 16.00

Kedd:                  8.00 – 12.00;  13.00 – 16.00

Szerda:               Nincs ügyfélfogadás

Csütörtök:           8.00 – 12.00;  13.00 – 16.00

Péntek:               8.00 – 12.00.

 

Készült: Derecske, 2020.07.28.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
                                                                                                                                            

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés