Kezdőlap >> Hivatal >> Közérdekű adatok >> II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok >>  II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a szervre vonatkozó alábbi alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat határozza meg:

 

- Magyarország Alaptörvénye

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.376083

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.381626

 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.362806

 

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotta a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.29.) helyi önkormányzati rendelet

 

- A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2020. (II. 27.) KT. számú határozatával 2020. március 1-jei hatályba lépéssel hagyta jóvá.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 

- Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal, Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés