Kezdőlap >> Hivatal >> Közérdekű adatok >> II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok >>  II.11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

II.11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

II.11.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló szabályzat

II.11.2. Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés

II.11.3. Adatvédelmi tájékoztató

 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 28. §-a alapján a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésére igényt lehet benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályánál (4130 Derecske, Köztársaság út 87.).

 

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős szervezeti egység és személy:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

telefonszám: 06/54-410-078

 

Csorvásiné Kiss Viktória Megbízott Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Derecske város pénzügyei és adóügyei vonatkozásában

telefonszám: 06/54-410-078

 

Cseh Ákos Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető

Derecske város településüzemeltetési és településfejlesztési ügyei vonatkozásában

telefonszám: 06/54-410-078

 

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet jelezni. Az adatigénylésnek a Hivatal legfeljebb 15 napon belül eleget tesz.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton a Hivatal értesíti az igénylőt. Az igény elutasítása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárásra egyebekben az Info. törvény, valamint a  Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 24/2020. (I. 2.) számú intézkedése rendelkezései az irányadók.

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés