Kezdőlap >> Hivatal >> Közérdekű adatok >> II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok >>  II.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Sorszám

Feladat megnevezése

Feladatellátás módja

Feladatellátás mértéke

A feladatellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés

1.

Egészségügyi ellátás

- J0-s besorolású laboratórium működtetése

Gróf Tisza István Kórházzal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés útján

 

1997. évi CLIV.

tv.

2.

Szociális ellátás

- fogyatékosok nappali ellátása

- pszichiátriai betegek nappali ellátása

támogató szolgáltatás

Derecskei, Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ útján, mint önkormányzati fenntartású intézménnyel

éjjeli menedékhely

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás útján

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás

alapellátási szinten

 

 

 

 

alapellátási szinten

 

 

szakosított ellátás

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

3.

Közművelődés

- önkormányzati lap

DEVAG Kft.- vel kötött megállapodás útján

 

- városi honlap www.derecske.hu

Derecskei Polgármesteri Hivatal útján

megjelenik: havonta Derecske településen 3450 példányban

 

 

4.

Önkormányzati támogatások

- helyi önszerveződő közösségek támogatása

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet, mindenkori költségvetési rendelet

5.

Termőföldek őrzése

- mezei őrszolgálat

DEVAG Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján

 

1997. évi CLIX. tv. 16. §

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés