Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >> Elektronikusan indítható ügyek >>  Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok

Jogi és Igazgatási Osztály letölthető nyomtatványai

Közérdekű adatigénylés:

Megnevezés

Nyomtatvány

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény

Igénybejelentő lap

 

Anyakönyvi ügyek:

Megnevezés

Nyomtatvány

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

 Kérelem

 

Szociális ügyek:

            Megnevezés

Nyomtatvány

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kérelem

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

Kérelem

Szünidei gyermekétkeztetés

 Nyilatkozat

Rendkívüli települési támogatás

Kérelem

Hulladékszállítási díjkedvezmény

Kérelem

 

Birtokvédelem:

Megnevezés

Nyomtatvány

Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

 Kérelem

 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos eljárás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozó kérelem

Kérelem

Üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló bejelentés

Bejelentés

 

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése:

Megnevezés

Nyomtatvány

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés

Kérelem/bejelentés

 

Kereskedelem:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység változásáról

Bejelentés

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységben történt változásról, nyitvatartási időről

Bejelentés

Bejelentés bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről

Bejelentés

Bejelentés működési engedély módosítására

Bejelentés

Bejelentés üzlet bezárására, működési engedély visszaadására

Bejelentés

Kérelem működési engedély kiadására

Kérelem

 

Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásához

Bejelentés

Bejelentés telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához

Bejelentés

Változás bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenységre

Bejelentés

Változás bejelentés telepengedély-köteles ipari tevékenységre

Bejelentés

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetésére

Bejelentés

 

Szálláshely szolgáltatás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására

Bejelentés

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszüntetésére

Bejelentés

 

Vásár-, illetve piacüzemeltetés:

Megnevezés

Nyomtatvány

Kérelem vásár, illetve piacüzemeltetési tevékenység folytatásához

Kérelem

Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetésére

Bejelentés

 

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek:

Megnevezés

Nyomtatvány

Méh bejelentő lap

Bejelentő lap

Méh kijelentő lap

Kijelentő lap

Méhészet bejelentése

Bejelentő lap

 

Közterület-foglalás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Közterület használat engedély kérelem

Kérelem

 

Pénzügyi és Adóügyi Osztály letölthető nyomtatványai

            Pénzügy:

Intézményi ingyenes gyermekétkeztetés:

            Megnevezés

Nyomtatvány

Nyilatkozat ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Nyilatkozat

Igazolás gondozásba vett gyermek ingyenes étkezéséhez

Igazolás

Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Nyilatkozat

 

            Adóügy:

Előrehozott helyi adó:

            Megnevezés

Nyomtatvány

Bevallás az előrehozott helyi adóról

Bevallás

Betétlap

 

Adóigazolás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Kérelem hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadásához

Kérelem

 

Építményadó:

Megnevezés

Nyomtatvány

Építményadó bevallás

Bevallás

 

Gépjárműadó:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés kombinált áruszállításról

Bejelentés

Adatbejelentés gépjárműadóról

Adatbejelentés

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem útdíjhoz

Kérelem

 

Helyi iparűzési adó:

Nyomtatványok .doc formátumban:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012)

Bevallás

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011)

Bevallás

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010)

Bevallás

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2012)

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2011)

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2010)

Önellenőrzési lap

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről (2014)

Bevallás

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Kérelem

Meghatalmazás adóügyek elektronikus intézéséhez

Meghatalmazás

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről

Nyilatkozat

 

Nyomtatványok .pdf formátumban:

Megnevezés

Nyomtatvány

Adatmódosító lap

Adatmódosító lap

Bejelentkezés, változás-bejelentés

  Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2018)

Bevallás

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2017)

Bevallás

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2016)

Bevallás

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2015)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2015)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2014)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2014)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2013)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2013)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010)

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010)

Kitöltési útmutató

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2012)

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2011)

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2010)

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2009)

Önellenőrzési lap

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről (2014)

Bevallás

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Kérelem

Önellenőrzési lap az iparűzési adó helyesbítéséhez

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap adófizetési kötelezettség hiányáról

Önellenőrzési lap

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről

Nyilatkozat

Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről

Nyilatkozat

 

Talajterhelési díj:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bevallás talajterhelési díj megállapításához

Bevallás

Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz

Kérelem

            

Magánszemélyek kommunális adója:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Adatbejelentés

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Megállapodás

           

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem:

   Megnevezés

Nyomtatvány

Kifizető bevallása (2010-ig)

Bevallás

Kifizető bevallása (2011-től)

 Bevallás

Kifizető bevallása (2018.01.01-től)

Bevallás

Önellenőrzési lap

Önellenőrzési lap

Termőföld bérbeadó bevallása (2010-ig)

 Bevallás

Termőföld bérbeadó bevallása (2011-től)

 Bevallás

Termőföld bérbeadó bevallása (2018.01.01-től)

Bevallás

 

Helyi jövedéki adó:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bejelentés

 

Méltányossági eljárás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz

Kérelem

Kérelem díjkedvezmény igénybevételéhez (talajterhelési díj)

Kérelem

Méltányossági kérelem fizetési halasztásra, részletfizetésre, adómérséklésre (gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet)

 Kérelem

Méltányossági kérelem fizetési halasztásra, részletfizetésre, adómérséklésre (egyéni vállalkozó)

Kérelem

Méltányossági kérelem fizetési halasztásra, részletfizetésre, adómérséklésre (magánszemély)

Kérelem

 

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Átvezetési kérelem

Kérelem

Kiutalási kérelem

Kérelem

 

Településfejlesztési és Beruházási Osztály letölthető nyomtatványai:

Településképi bejelentés:

Megnevezés

Nyomtatvány

Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz

Bejelentés

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

Megnevezés

Nyomtatvány

Közös hulladékgyűjtő edényzet használatára kérelem

Kérelem

 

 

 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés