Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésére

Feltöltve: 2020-07-24 12:40:58

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

2020. július 30-án (csütörtökön) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

2./Az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendeletalkotás

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

4./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2019. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

6./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó beszámolójának, valamint a 2020. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

7./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyletéhez hozzájárulás megadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

8./ Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2019. évi ellátási szerződés keretében végzett feladatairól beszámoló megvitatása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

9./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2019. évi temetőüzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó beszámolója

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

10./ Derecske Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020. évi felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

11./ A derecskei J0-ás labor működtetésével kapcsolatos szerződés módosítások

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

12./ Derecske Város településrendezési terv módosítása az M4 Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávos autóút engedélyezési tervének elkészítéséhez és megvalósításához szükséges, a tervezett közlekedési létesítmények rendezési tervvel való összhangjának biztosítása érdekében

(Az írásos előterjesztés később kerül kiadásra.)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

13./ Derecske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának hatályában történő fenntartásáról döntéshozatal

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

14./ A Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért Egyesületbe való belépésről szóló döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

15./ Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesülettel megállapodás megkötése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

16./ Az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú „Esély Derecskén” című projekt keretében elfogadott szabályzatok módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

17./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról                

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

18./ Beszámoló a 2020. év I. félévben lefolytatott beszerzési eljárásokról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

19./ Derecske Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

20./ Önálló képviselői indítvány beterjesztése az önkormányzat tulajdonában lévő derecskei 3419/11 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének ügyében

Előadó: Zsákai Ildikó települési képviselő

21./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 3419/11 helyrajzi számú ingatlanra érkezett vételi ajánlat

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

22./ Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

23./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2020. július 23.

 

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs s.k.

     polgármester

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook