Responsive image


Lakossági fórum, Közmeghallgatás

Feltöltve: 2016-03-02 17:30:32

Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete alapján a testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja:

 

Lakossági fórum

18. §

 

(1) A lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, valamint a fontosabb döntések előkészítésébe történő bevonása érdekében lakossági fórumokat kell szervezni.

(2) A lakossági fórum lehet

- a lakosság egészét vagy jelentős részét érintő feladat megvitatását szolgáló várospolitikai fórum, továbbá

- a lakosság szerveződéseivel, a jelentősebb civil szervezetekkel lefolytatandó érdekegyeztető tanácskozás.

(3) A lakossági fórumról, annak helyéről és idejéről a lakosságot

- a Derecskei Hírek városi lapban közzétett,

- lakossági tájékoztatókon kifüggesztett,

- a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett

- Derecske város hivatalos honlapján kifüggesztett meghívóban kell értesíteni.

(4) A város lakóinak naprakész informálását, a lakossággal való élő és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal összefüggő híreknek a Derecskei Hírekben való havonkénti megjelentetése, a helyi televízióban történő sugározása, Derecske város hivatalos honlapján, valamint a Hivatal hirdetőtábláján történő rendszeres tájékoztatás.

 

Közmeghallgatás

19. §

 

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson részt vesznek:

a) a képviselő-testület tagjai

b) a jegyző, az aljegyző

c) a Hivatal osztályvezetői

d) az önkormányzati intézmények vezetői

e) a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

(2) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek. A felszólalás időtartama személyenként legfeljebb 5 perc, ismételt felszólalás esetén 1 perc.

(3) A közmeghallgatás helyét, idejét a Képviselő-testület üléstervében kell meghatározni.

(4) A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel, a helyi sajtó és televízió útján, Derecske város hivatalos honlapján, továbbá a lakosság által látogatott egyéb helyeken kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 8 nappal.

(5) Közmeghallgatás fóruma elé elsősorban a lakosság széles körét érintő kérdéseket kell terjeszteni (pl. az éves költségvetés koncepciója, egyes önkormányzati rendeletek, helyi adók, rendezési terv stb.).

(6) A közmeghallgatást a polgármester vezeti. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melynek tartalmára, készítésére a Képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot meg kell vizsgálni és a kérdezőnek 15 napon belül írásban választ kell adni. Erről a jegyző gondoskodik.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook