Responsive image


Közérdekű adatok megismerése

Feltöltve: 2016-03-03 07:47:19

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 28. §-a alapján a közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésére igényt lehet benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályánál (4130 Derecske, Köztársaság út 87.).

 

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős szervezeti egység és személy:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

            telefonszám: 06/54-410-078

 

dr. Kiss – Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

            Derecske város pénzügyei és adóügyei vonatkozásában

            telefonszám: 06/54-410-078

 

Jenei Imre Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető

            Derecske város településüzemeltetési és településfejlesztési ügyei vonatkozásában

            telefonszám: 06/54-410-078

 

A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet jelezni. Az adatigénylésnek a Hivatal legfeljebb 15 napon belül eleget tesz.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton a Hivatal értesíti az igénylőt. Az igény elutasítása esetén az igénylő bírósághoz fordulhat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárásra egyebekben az Info. törvény, valamint a  Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 7/2015. (III. 11.) számú intézkedése rendelkezései az irányadók.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook