Responsive image


Szerződések

Feltöltve: 2016-03-03 11:22:36

 

Derecske Város Önkormányzata által 2018. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések

Sor-szám

Szerződéskötés ideje

Szerződő fél megnevezése, székhelye

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Szerződés nettó összege, értéke (Ft)

Szerződés időtartama

Szerződés-módosítás

  1.  

2018. január 29.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

Megbízási szerződés

„Esély Derecskén” című projekthez kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása

6.660.000

A projekt záró beszámolójának közreműködő szervezet általi hiánymentes elfogadásáig.

 

 

-

2.

2018. február 22.

PRESZTIZS TEAM Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 56. 1.em.8.)

Vállalkozási szerződés

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Derecske településen – 1. rész Polgármesteri Hivatal

98.823.548

A szerződés hatályba lépésétől számított 228 nap

 

-

3.

2018. február 22.

PRESZTIZS TEAM Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 56. 1.em.8.)

Vállalkozási szerződés

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Derecske településen

- 2. rész Táncművészeti Székház

41.790.165

A szerződés hatályba lépésétől számított 228 nap

 

 

-

4.

2018. március 14.

ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft. (székhelye: 4177 Földes, Fő út 60.)

Vállalkozási szerződés

A derecskei 519 hrsz-ú, Arany János utca megnevezésű belterületi út felújítási munkálatai

15.839.600

2018. május 31-ig

2018. április 26.

5.

2018. március 20.

Daru Média Kft.

Megbízási szerződés

„Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódóan az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „Soft” feladatok ellátása

7.800.000

2020. február 29.

 

 

-

6.

2018. május 3.

Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Megbízási szerződés

„Esély Derecskén” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú projekthez kapcsolódóan Cselekvési Programok készítésével kapcsolatos feladatok ellátása

6.000.000

2018. május 31.

 

 

 

-

7.

2018. május 14.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Bérleti szerződés

„Esély Derecskén” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú projekthez kapcsolódóan helyiség bérbeadása

9.018.260

2020. december 31.

 

 

 

-

8.

2018. május 16.

UMWELT Kft. (székhelye: 6728 Szeged, Fonógyári út 10.)

Adásvételi szerződés

„Külterületi helyi közutak fejlesztése Derecskén” című projekthez kapcsolódóan árubeszerzés

7.870.000

Az adásvételi szerződés megkötésétől számított 90 nap

 

9.

2018. május 31.

ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft. (székhelye: 4177 Földes, Fő u. 60.)

Vállalkozási szerződés

Zöld Város kialakítása Derecskén – mélyépítési munkák – 2. rész – Nap utca és Városház utca 2. ütem

74.357.145

A munkaterület átadásától számított 180 nap

 

 

-

10.

2018. május 31.

Berettyó-Útép Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 59.)

Vállalkozási szerződés

Külterületi helyi közutak fejlesztése Derecskén – 1. rész burkolat felújítás

39.396.305

A munkaterület átadásától számított 120 nap

 

-

11.

2018. május 31.

Berettyó-Útép Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 59.)

Vállalkozási szerződés

Külterületi helyi közutak fejlesztése Derecskén – 2. rész mechanikai stabilizáció

44.343.592

A munkaterület átadásától számított 120 nap

 

 

 

-

12.

2018. június 15.

Bene Sándor Zoltánné E.V. (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 49.)

Megbízási szerződés

Rendezvényszervezői feladatok ellátása

a „Közösségi Innovációval és Társadalmi Összefogással a Rehabilitált városrészért – komplex fejlesztés az „Ürgésben” című projekthez kapcsolódóan

7.785.984

2021. április 30-ig

 

 

-

13.

2018. július 24.

DELTA Services Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly kft. 70-74.)

Adás-vételi szerződés

A „Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban” című pályázathoz kapcsolódó egyéb eszközök beszerzése

5.072.519

2018. július 31-ig

-
14. 2018. július 26. MAGNEFICE CONIUX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Kadosa u. 18.) Megbízási Szerződés

„Praxisközösség Derecskén” című projekthez kapcsolódó

Szakmai dokumentumok elkészítése

6.731.000

2018. augusztus 31-ig

-
15. 2018. szeptember 28. Dr. Kiss-Homoki Mónika Megbízási Szerződés

Pénzügyi vezetői feladatok ellátása a „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei Járásban” című projekthez kapcsolódóan

5.256.000 2018. október 31-től – 2021. szeptember 30-ig -

 

 

Derecske Város Önkormányzata által 2017. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések

               

Sorszám

Szerződés-kötés ideje

Szerződő fél

Szerződés típusa,  megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződés nettó összege, értéke (Ft)

Szerződés időtartama

Szerződés-módosítás

1.

2017-04-11

Vimovex-Bau Kft.

Vállalkozási szerződés

Derecske, Köztársaság út 126. szám alatt található Járási Hivatal III. ütemének felújítása keretében építészeti munkák elvégzése

6.409.985 Ft

2017. július 03-ig

2017. június 14.

2.

2017-04-24

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Vállalkozási szerződés

A Városi Tanuszoda kialakításához szükséges gáz-, közműcsatorna csatlakozási pontok biztosítása, valamint parkolók megépítése

12.936.704 Ft

Gázszerelési munkák: 2017. május 15-ig

Szennyvíz szerelési munkák: 2017. május 15-ig

Aszfalt burkolatú út kiépítése: 2017. július 03-ig

Parkolók elkészítése: 2017. június 15-ig

2017. május 09.

2017. május 26.

3.

2017-07-17

BAL-ARCH Kft.

Tervezési szerződés

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 kódszámú "Zöld Város kialakítása Derecskén" című pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

14.840.000 Ft

Városház utca út- és parkoló építésének és az ezzel összefüggő közmű építések és parképítés, parkvilágítás kiviteli terveinek elkészítése: 2017. augusztus 15-ig

Fennmaradó tervezési munkák: 2017. október 15-ig

 

4.

2017-08-16

ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.

Vállalkozási szerződés

Derecske város belterületi útjainak felújítási munkálatai (Vasvári Pál u., Hétvezér u., Móricz Zs. u.)

14.388.715 Ft

2017. szeptember 30-ig

 
5. 2017-08-16 ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft. Vállalkozási szerződés Derecske város belterületi útjainak felújítási munkálatai (Arany János utcai zug, Széchenyi u., Báthori u., Móricz Zs. u.) 12.821.440 Ft Szerződés hatályba lépésétől számított 45 nap  
6. 2017-09-01 HBMFÜ Nonprofit Kft. Megbízási szerződés TOP-2.1.2-HB1-2016-00007 "Zöld Város kialakítása Derecskén" című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása 13.779.527 Ft A projekt fizikai befejezéséig  
7. 2017-09-07 ÁMBITUS Építész Iroda Kft. Megbízási szerződés TOP-2.1.2-15 "Zöld Város kialakítás Derecskén" projekt keretében megvalósuló építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 5.510.000 Ft 2020. június 30-ig  
8. 2017-09-26 ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft. Vállalkozási szerződés Zöld Város kialakítása Derecskén - Városház utca rekonstrukciója 38.871.657 Ft 2017. december 15-ig  
9. 2017-11-17 UNIVERSAL-GENERALBAU KFT. Vállalkozási szerződés Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése 54.961.443 Ft 2018. augusztus 15.

2018. április 18.

2018. június 11.

10. 2017-12-01 Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízási szerződés EFOP-3.9.2-16-2017-00033 "Mindentől messze, a szívhez közel Humán kapacitásfejlesztés a Derecskei mikrotérségben" című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása 14.499.723 Ft A projekt Záró beszámolójának a Közreműködő szervezet általi hiánymentes elfogadásáig  

 

 

Derecske Város Önkormányzata által 2016. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések

               

Sorszám

Szerződés-kötés ideje

Szerződő fél

Szerződés típusa,  megnevezése

Szerződés tárgya

Szerződés nettó összege, értéke (Ft)

Szerződés időtartama

Szerződés-módosítás

1. 2016-03-18 Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Megbízási szerződés TOP-2.1.2-15 "Zöld Város kialakítása Derecskén" című projekthez kapcsolódó Szakmai megalapozó tanulmány, Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés elkészítése 7.900.000 Ft
Szakmai megalapozó tanulmány tekintetében 2016. május 13-ig, Akcióterületi terv és Költség-haszon elemzés tekintetében a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül
 

2.

2016-05-02

BAL-ARCH KFT.

Tervezési szerződés

TOP-2.1.2-15-15 Zöld Város kialakítása című pályázathoz kapcsolódó engedélyes szintű tervdokumentációk elkészítése

7.950.000 Ft

2017. június 01-ig

2016. október 10.

3.

2016-08-15

D-PROFIL KFT.

Vállalkozási szerződés

A derecskei Bethlen Gábor és Pázmány Péter utcák útépítési munkálatai

10.480.000 Ft

Szerződés hatályba lépésétől számított 45 nap

 

4.

2016-08-22

Berettyó-Útép Kft.

Vállalkozási szerződés

Önkormányzati belterületi utak fejlesztése című pályázat keretében a Derecske, Semmelweis utca burkolat felújítási munkálatai

13.966.285 Ft

Szerződés megkötésétől számított 30 nap

 

5. 2016-08-29 Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízási szerződés EFOP-1.4.2-16 "Integrált térségi gyermekprogramok" című pályázathoz kapcsolódó Járási Tükör és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 7.559.055 Ft
Járási Tükör tekintetében 2016. október 28-ig.
Megvalósíthatósági Tanulmány tekintetében 2016. november 30-ig

 

 

6.

2016-09-01

Rák János Útépítő Egyéni Vállalkozó

Vállalkozási szerződés

A derecskei Deák Ferenc utca, Huszár utca, Wesselényi utca és Erkel Ferenc utca (Erkel Ferenc utca és Rákóczi út közé eső szakasz) útépítési munkálatai

12.138.115 Ft

Szerződés hatályba lépésétől számított 45 nap

 

 

Derecske Város Önkormányzata által 2015. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Sorszám Szerződés-kötés ideje Szerződő fél Szerződés típusa,  megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó összege, értéke (Ft) Szerződés időtartama Szerződés-módosítás
1. 2015-03-02 „KATKER 2005” Kft. Adásvételi szerződés A Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén – kiegészítő eszközbeszerzés. 36.120.000 Ft Szerződés megkötésétől számított 60 naptári nap  
2. 2015-05-18 Induction Consulting Kft. Megbízási szerződés Járási esélyegyenlőségi program a Derecskei Járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064 azonosító számú projekthez kapcsolódó koordinációs, szervezési és lebonyolítási feladatok ellátására vonatkozó szakértői szolgáltatás munkáinak elvégzése 9.010.650 Ft 2015. november 30-ig  
3. 2015-05-18 M.S. Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Megbízási szerződés Járási esélyegyenlőségi program a Derecskei Járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0064 azonosító számú projekthez kapcsolódó esélyegyenlőségi feladatok ellátására vonatkozó szakértői szolgáltatás munkáinak elvégzése 8.255.890 Ft 2015. november 30-ig  
4. 2015-05-28 Betonútépítő Zrt. és OMS-Hungária Kft. Vállalkozási szerződés Derecske szennyvízcsatorna hálózat megvalósítása – útburkolati munkák elvégzése 12.746.500 Ft 2015. június 30-ig  
5.  2015-09-16 Berettyó-Útép Kft. Vállalkozási szerződés Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között 120.556.643 Ft 2015. október 31-ig  
6. 2015-09-28 Rák János Útépítő Egyéni Vállalkozó Vállalkozási szerződés Derecske Város belterületi útjainak felújítási munkálatai 12.212.332 Ft 2015. október 31-ig  
7. 2015-11-18 Rák János Útépítő Egyéni Vállalkozó Vállalkozási szerződés Derecske Város belterületi útjainak felújítási munkálatai 9.629.309 Ft 2015. december 04-ig  

 

Derecske Város Önkormányzata által 2014. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Sorszám Szerződés-kötés ideje Szerződő fél Szerződés típusa,  megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó összege, értéke (Ft) Szerződés időtartama Szerződés-módosítás
1. 2014-02-17 "GENERÁLÉP-3" Kft. Vállalkozási szerződés Derecskei egészségház fejlesztése, projektazonosító: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0092.  89.942.490 Ft 2014. December 31.  
2. 2014-04-08 Archi – Indust Építőipari Kft. Vállalkozási szerződés Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén, projekt azonosító: ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 4130 Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti telephelyén lévő épületegyüttes bővítésére, akadálymentes felújítására, korszerűsítésére vonatkozó építési beruházás teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzése 314.959.274 Ft Szerződéskötéstől számított 148. nap  
3. 2014-07-24 Kiss – Iskolabútor Bútorgyártó Kft. Adásvételi szerződés Derecskei Kormányablak kialakításához bútorzat és arculati elemek beszerzése. 8.776.750 Ft 2014. szeptember 19.  
4. 2014-07-28 Hadházi-Bau Kft. Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzata számára a „Derecskei Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Konyári és Tépei telephelyének fejlesztése I. rész” tárgyú közbeszerzéshez kapcsolódóan a kivitelezés megfelelő minőségben, illetve a jogszabályoknak (így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig történő elvégzése. A Vállalkozó feladata az építés munkák elvégzése, a szükséges hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére. 9.938.455 Ft 2014. augusztus 27.  
5. 2014-07-28 LABERT HUNGARY Kft. és HCE TRANSKER Kft. Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzata számára a „Derecskei Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Konyári és Tépei telephelyének fejlesztése II. rész” tárgyú közbeszerzéshez kapcsolódóan a kivitelezés megfelelő minőségben, illetve a jogszabályoknak (így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek) megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig történő elvégzése. A Vállalkozó feladata az építés munkák elvégzése, a szükséges hatósági átadások megtartása és bizonylatolása, a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő részére. 13.778.761 Ft 2014. augusztus 27.  
6. 2014-08-04 Góbé Sport Kft. Adásvételi szerződés Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén – eszközök beszerzése.  24.450.800 Ft 2014. augusztus 31.  

 

Derecske Város Önkormányzata által 2013. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Sorszám Szerződés-kötés ideje Szerződő fél Szerződés típusa,  megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó összege, értéke (Ft) Szerződés időtartama Szerződés-módosítás
1. 2013-04-03 NYÍR – PROJEKT DERECSKE KONZORCIUM Vállalkozási szerződés „Derecske környezeti állapotának javítása belvízelvezetéssel” című projekthez kapcsolódó építési feladatok ellátása 214.658.096 Ft 2013. november 30.  
2. 2013-07-24 „BERÉP-TERV” Beruházó, Építő és Tervező Kft. Tervezési szerződés A „Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén” című ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009 jelű pályázathoz kapcsolódóan a Bocskai István Általános Iskola és AMI épületegyüttes bővítésére, akadálymentes felújítására, korszerűsítésére, vonatkozó építési beruházás kiviteli dokumentációjának elkészítése (árazott költségvetéssel, és árazatlan költségvetési kiírással), a vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 1. sz. melléklete, valamint a pályázat szerinti tartalommal 7.875.000 Ft 2013. december 20.  
3. 2013-09-02 Derecske-Centrum Kft. Megbízási szerződés A „Modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése Derecskén” című ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0009 jelű pályázathoz kapcsolódóan a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola épületegyüttes bővítésére, akadálymentes felújítására, korszerűsítésére, vonatkozó építési beruházás Derecske, Lengyel u. 3.-5. sz. alatti ingatlanon történő megvalósításához, rendeltetésszerű üzemeltetésének megkezdéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása 6.000.000 Ft 2014. szeptember hó  

 

Derecske Város Önkormányzata által 2011. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Szerződés-kötés ideje Szerződő fél Szerződés típusa,  megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó összege, értéke (Ft) Szerződés időtartama Szerződés-módosítás
2011-05-02 CTS-INFORMATIKA
Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szállítási Szerződés A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
49 538 000 2011. július 31.  
2011-08-05 MATRIX Audit Beruházásszervező és
Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Megbízási Szerződés Derecske szennyvíztisztításának
és csatornahálózatának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó
közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása
12 800 000 2012. február 29.   
2011-08-05 HADHÁZI-BAU KFT. Vállalkozási szerződés A Bocskai István Álatlános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telephelyeinek fűtéskorszerűsítése 7 466 667 2011. október 15.   
2011-09-14 Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda Megbízási Szerződés Derecske szennyvíztisztításának
és csatornahálózatának fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó
jogi tanácsadói feladatok ellátása
21 250 000 2014. március 04.  
2011-09-20 CLARBIS KFT. Megbízási Szerződés Derecske szennyvíztisztításának
és csatornahálózatának fejlesztése tárgyú projekttel kapcsolatos PR- és tájékoztatási feladatainak ellátása
12 500 000 2014. március 04.   

 

Derecske Város Önkormányzata által 2010. évben megkötött nettó 5 millió forint feletti értékű szerződések
Szerződés-kötés ideje Szerződő fél Szerződés típusa,  megnevezése Szerződés tárgya Szerződés nettó összege, értéke (Ft) Szerződés időtartama Szerződés-módosítás
2010-04-09 D-Profil Kft. vállalkozási Mátyás király utca útépítése, csapadékvíz-elvezetés, csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes tervdokumentációjának elkészítése 18 993 448 2010. augusztus 01.   
2010-04-03 HADHÁZI-BAU Kft. vállalkozási Bocskai István Általános Iskola és AMI konyári telephelyének energetikai korszerűsítése, nyílászárók cseréje 10 001 440 2010. augusztus 19.   
2010-07-27 "GENERÁLÉP-3" Kft. vállalkozási Derecskei Óvoda bővítéséhez, felújításához, bölcsődei rész kialakításához kapcsolódó kiegészítő építési munkák 14 917 667 2010. szeptember 15.  
2010-08-12 Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. szállítási Derecskei Óvoda bővítéséhez, felújításához kapcsolódó eszközök beszerzése 21 803 769 2010. október 12.   

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook