Responsive image


Magánszemélyek kommunális adója

Feltöltve: 2016-04-01 10:29:29

Ügytípus megnevezése

Magánszemélyek kommunális adója

Az ügy rövid leírása

Magánszemélyek kommunális adó adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, (továbbiakban együtt: építmény)

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Kommunális adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a telek, illetve a 70. életévét betöltött lakástulajdonos vagy lakásbérlő. 

50 %-os adókedvezmény illeti meg a 60. életévét betöltött egyedülálló tulajdonost, vagy lakásbérlőt.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Derecske Városban alkalmazott adómérték 9.000 Ft/év/adótárgy. - Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 26/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete alapján. (A törvény alapján az adó évi mértékének felső határa: 2015. január 1-jétől: 17.000 Ft/év/adótárgy)

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Pénzügyi és Adóügyi Osztály) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az előző évben történt változásról január 15-ig  (pl.: 2014. évi változást 2015. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.  

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon.

Kapcsolódó dokumentumok

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § és 32. §
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

30 nap

Fizetési határidő és számlaszám

A kommunális adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Magánszemélyek kommunális adója számlájára (11738118-15372985-02820000) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

 

 

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook