Responsive image


Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Feltöltve: 2016-04-01 10:54:24

Ügytípus megnevezése

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

Az ügy rövid leírása

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Derecske Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól.

Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadni.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott határozott (5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adóbevallást a magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány és adatlap segítségével.

Az adóbevallást a kifizető az adóévet követő év február 25. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

A kifizető az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. sz. melléklete A/II. pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett az adóévet követő év március 31. napjáig, melyet az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíthet.

A bevallás és adatszolgáltatás papír alapon nyújtható be.

Kapcsolódó dokumentumok

Kifizető bevallása 2010-ig

Kifizető bevallása 2011-től

Kifieztő bevallása 2018.01.01-től

Önellenőrzési lap

Termőföld bérbeadó bevallása 2010-ig

Termőföld bérbeadó bevallása 2011-től

Termőföld bérbeadó bevallása 2018.01.01-től

Kapcsolódó jogszabályok

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Bevallás (adatlap) és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Fizetési határidő és számlaszám

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóját az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó Számlájára (11738118-15372985-08660000) kell teljesíteni.

Az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Az adót a kifizető a kifizetést követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

 


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook