Responsive image


Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Feltöltve: 2016-04-12 15:41:51

Ügytípus megnevezése

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Az ügy rövid leírása

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére).Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványokon teheti meg az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – elszámolásra kerül erre.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul, a kérelem benyújtható papír alapon.

Kapcsolódó dokumentumok

Átvezetési kérelem

Kiutalási kérelem

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A kérelem benyújtása díj és illetékmentes

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap

Fizetési határidő és számlaszám

Túlfizetéssel kapcsolatos eljárásban az adózónak fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

 

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook