Responsive image


Közös hulladékgyűjtő edény használata

Feltöltve: 2016-05-24 19:18:03

Hatósági ügy neve:

Közös hulladékgyűjtő edény használata

Ügy rövid leírása:

Legfeljebb négy személy által lakott, de két önálló, 50 méteres körzetben elhelyezkedő lakóingatlan esetében a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közösen is igénybe vehető, amennyiben a közös hulladékgyűjtő edényzet használatát kérelmező felek a kérelemben szerepelő ingatlanok címén, a személyi adat – és lakcímnyilvántartás alapján ténylegesen be vannak jelentkezve. Ez esetben az érintett ingatlanhasználóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényzetet melyik ingatlanon tárolják, és hol adják át ürítésre. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a közszolgáltatás díját milyen arányban fizetik meg és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó felé kell kiszámlázni.

Az eljárás menete, illetéke:

Az eljárás megindítására az ügyintézéshez használt formanyomtatvány benyújtásával van lehetőség. Az eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény alapján 3.000 Ft.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. C épület 3. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Papp Tibor

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Nyomtatvány közös hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozóan

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (35-ös mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook