Responsive image


Veszélyes ebtartás bejelentése

Feltöltve: 2016-05-25 14:48:10

Hatósági ügy neve:

Veszélyes ebtartás bejelentése

Az ügy rövid leírása:

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, meghatározott feltételek esetén és módon, egyedi azonosítóval ellátva tartható.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartására vonatkozó hatósági eljárás az eb tartási helye szerint illetékes település jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Az eb egyedi veszélyessé minősítését a település jegyzője kérheti a kerületi hivataltól.

Akkor kerülhet sor az állatvédelmi hatóság által az eb egyedileg veszélyessé minősítésére, ha

a) az eb fizikai sérülést okozott és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el.

Amennyiben a település jegyzője arról értesül, hogy az eb sérülést okozott, arról köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerint illetékes kerületi hivatalt.

Engedély kiállítása:

Az engedély a kiállítástól számított egy évig érvényes. Az engedélybe – kérelemre – be kell jegyezni az eb felügyeletét ellátó személyt. Az engedély kiadását az eb természetes személy tulajdonosa, vagy az eb felügyeletét ellátó természetes személy a tulajdonossal együtt kérheti.

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb nyakörvén jól látható jelzést (“biléta”) kell elhelyezni. A biléta legalább öt centiméter átmérőjű, piros szegélyű fehér korong, egyik oldalán a tulajdonos neve, lakcíme, másik oldalán az eb azonosító száma és fekete színű “Veszélyes!” felirat szerepel. A biléta beszerzésének költségei az állat tulajdonosát terhelik.

A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen (kennel) tartható, amely megakadályozza az ebnek a közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását, illetve hogy az eb embernek vagy állatnak sérülést okozzon.

A veszélyes és a veszélyessé minősített eb tartására szolgáló ingatlan be-, illetve kijáratain: “Vigyázat! Veszélyes eb!” feliratú táblát kell elhelyezni. A szöveg mellett támadó ebet ábrázoló grafika feltüntetése szükséges. A táblát jól látható helyen, megfelelő módon kell elhelyezni.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. C épület 3. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Azonnal

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem veszélyes/veszélyessé minősített eb tartásának engedélyezésére

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (35-ös mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook