Responsive image


Tájékoztató átjelentkezéssel történő szavazásról és mozgóurna igényléséről

Feltöltve: 2016-09-09 10:38:41

TÁJÉKOZTATÓ

átjelentkezéssel történő szavazásról és

mozgóurna igénylésről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 250. § (1) bekezdése értelmében – az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő a helyi választási irodánál.

 

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz
2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a választási irodához.

 

Az átjelentkező választópolgár – a korábban benyújtott kérelmét – a szavazást megelőző második napon (2016. szeptember 30.) 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet a választópolgár személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be.

A Ve. 103. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogvatartása) miatt gátolva van, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a szavazást megelőzően a helyi választási irodához, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon, azaz 2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel, illetve a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap), legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

(Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a mozgóurna iránti kérelemében azon – település területén lévő – tartózkodási helyét jelölheti meg, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.)

A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, meghatalmazott útján, levélben, ügyfélkapun és a választások hivatalos honlapján keresztül lehet benyújtani.

Az átjelentkezésre és mozgóurna igénylésre irányuló kérelem letölthető a választás hivatalos honlapjáról (www.valasztas.hu), Derecske város honlapjáról (www.derecske.hu), és beszerezhető a Helyi Választási Irodától (Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. „B” épület 5. számú irodája).

A kérelmek benyújtásának biztosítása érdekében

Derecske Város Helyi Választási Iroda Vezetője
2016. szeptember 30-án (péntek) 16.00 óráig

ügyeletet tart a
Derecskei Polgármesteri Hivatal (Derecske, Köztársaság út 87.)
„A” épületében
.
Telefon: +36(54)410-078

 

Derecske, 2016. szeptember 28.

 

                                                                                Varsányiné dr. Antal Erzsébet
                                                                               Helyi Választási Iroda Vezetője

 

 

AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook