Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2016-09-23 11:16:51

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Derecske, Kossuth utca 18. szám alatti Tanuszoda létesítésével összefüggő, Derecske Város településrendezési tervének módosítása, valamint a környezeti vizsgálati eljárás szükségességéről történő döntés

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A Generálép-3 Kft. által kezdeményezett rendezési terv módosításának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Derecske település III. számú felnőtt körzet ellátására vonatkozó, jelenleg hatályos megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése, illetve a Derecske település III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében a Mediclinic Kft.-vel kötendő új feladat-ellátási szerződés elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Derecskei Mentőállomás kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Az SL Syagrus Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés megszüntetése

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Derecske Város Önkormányzata, Széplaki Viktória, Ifj. Orbán József, Turányi József magánszemélyek, HÉKA Kft., és Csizmadia Gábor vállalkozók által kezdeményezett településrendezési tervének módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Közúti közlekedéssel kapcsolatban felmerülő problémák megvitatása

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Szúnyogirtásról döntéshozatal

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Derecske, Huszár u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Derecske, Arany János u. 1/a. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés

Előadó: Bakó István polgármester

19./ Gálné Kiss Zsuzsanna és Kiss Tibor Derecske, Arany János u. 90. szám alatti lakosok kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

20./ A derecskei 269/1 hrsz.-ú belterületi ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bakó István polgármester

21./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2016. szeptember 22.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.
polgármester

Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook