Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2016-10-20 19:37:27

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2016. október 27-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom.

 

„Tiszta, Virágos Környezetért” emléktáblák és emléklapok átadása

 

„ A legszebb konyhakertek Magyarország” című verseny helyi díjátadása

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzata helyi adóinak felülvizsgálata, valamint Derecske városban háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási tevékenységet végző orvosok kérelme helyi iparűzési adó mentességre vagy kedvezményre vonatkozóan

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a területi védőnői körzetek meghatározásáról szóló 10/2010. (VII.30.) önkormányzati rendeletének módosítása és a derecskei nevelési-oktatási intézményekkel kötött iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői ellátásra vonatkozó megállapodások módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Derecske Város Önkormányzata, Széplaki Viktória, ifj. Orbán József, Turányi József magánszemélyek, HÉKA Kft., és Csizmadia Gábor vállalkozók által kezdeményezett településrendezési tervének módosításával kapcsolatos végső szakmai vélemények elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Derecske építészeti örökségének helyi védelméről szóló 25/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet vizsgálatával kapcsolatos intézkedések

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Szociális alapszolgáltatások átadás-átvételével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

7./ A Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődében lévő álláshelyek számának emelése

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Magyar Posta Zrt. közterület-használati engedély iránti kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

10./ EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat beadásáról

Előadó: Bakó István polgármester

11./ 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat támogatásának visszafizetése

Előadó: Bakó István polgármester

12./ „Zöld Város kialakítása” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó ingatlanok cseréjével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A Derecskei Mentőállomáson dolgozók kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

14./ A Derecskei Labdarúgók Sportegyesületének kérelme TAO pályázathoz szükséges önerő biztosítására

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A derecskei belterületi utak helyzetének és állapotának felmérése

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Tóth János 4130 Derecske, Petőfi u. 31/b. szám alatti lakos kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérletére

Előadó: Bakó István polgármester

17./ A Derecske, Téglás u. 7. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

19./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2016. október 20.

 

Tisztelettel:

                                                                                                          Bakó István s.k.
                                                                                                    polgármester

Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook