Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2016-11-17 18:44:43

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

2016. november 24-én (csütörtökön) 15.00 órától

tartja a

Derecske Város Közgyűjteményének

Kiállítótermében

(4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám)

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

A Képviselő-testületi ülést megelőzően 14.00 órai kezdettel kerül sor
Nagy József a Derecske Város Közgyűjteményéért Alapítvány alapítójának
előadására a „Derecske társadalma, gazdaságtörténete és művelődéstörténete a
XIX.-XX. században” címmel.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Derecske Város Önkormányzata 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A köztemető nyitvatartási idejének módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 01-i Közgyűlésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Derecske Város közvilágításának korszerűsítése

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetségbe alapító tagként belépés

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Szociális alapszolgáltatások átadás-átvételével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Derecske Város Önkormányzata által működtetett Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének tankerületi központ részére történő átadása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Pályázat benyújtása az EFOP-1.4.2-16 „Integrált térségi gyermekprogramok” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

14./ A Derecske, Semmelweis u. 28. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlat

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A Nagyszőlőben található energia fűz ültetvény ingatlanjainak mezőgazdasági művelési ág alóli kivonása

Előadó: Bakó István polgármester

16./ A KITE Zrt. telekhatár rendezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2016. november 17.

 

Tisztelettel:

                                                                                                          Bakó István s.k.

                                                                                                    polgármester

Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook