Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2016-12-16 08:36:33

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2016. december 22-én (csütörtökön) 14.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Közszolgáltatási Szerződés megkötése a gyermek- és diákétkeztetés ellátására vonatkozóan

Előadó: Bakó István polgármester

6./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Derecske Város Önkormányzat álláshelyeinek felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi beszámolója

Előadó: Bakó István polgármester

9./ 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A 2017. évi Startmunka programok jóváhagyása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 0140/3, 0140/4 és 0140/14 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A Derecske, Nap u 2/a. szám alatti önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Erkel Ferenc, Szabadság és Bocskai utcák forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2016. december 15.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

                                                                                                    polgármester

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook