Responsive image


A Debreceni Vízmű Zrt. lakossági tájékoztatója

Feltöltve: 2017-01-17 20:11:07

A Debreceni Vízmű Zrt. lakossági tájékoztatója

 

Tisztelt Felhasználók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el a víziközmű-szolgáltatást Derecskén. Ennek során működtetjük a víztermelő kutakat, a víztisztító berendezéseket, tárolókat, továbbá az elosztóhálózatba szivattyúzott ivóvizet a bekötővezetékeken keresztül a bekötési (fő) vízmérőn átadjuk a vízhasználóknak, lakosságnak, intézményeknek, vállalkozásoknak. 
A csatornázott településeken az egyes ingatlanokon keletkező szennyvizek a tisztítóidomoktól, ellenőrző aknáktól a bekötő csatornákon keresztül a gyűjtőcsatornákba kerülnek bevezetésre, ahonnan az gravitációsan vagy átemeléssel a szennyvíz tisztítóműbe jut tisztításra. A szennyvizek megfelelő tisztítása után az azt befogadó élővizekbe, vízfolyásokba kerülnek bebocsátásra.

Kérjük szíves közreműködésüket abban, hogy az előző szolgáltatóval történő elszámolás érdekében biztosítsák a mérőhöz való hozzáférést! Az esetlegesen sikertelen leolvasás esetén jelentsenek 2016. december 31-i állapot szerinti mérőállást részükre 2017.01.06-ig az alábbi elérhetőségek egyikén: www.trvzrt.hu honlapon a mérőállás bejelentés menü ponton, vagy a 06 (40) 180-124 call center telefonszámon. 
Társaságunk a szolgáltatások elszámolása érdekében 6 havonta kísérli meg leolvasni a vízmérőket. Kérjük, ennek érdekében biztosítsa a mérőhöz való hozzáférést, a számlán előzetesen közölt időpontban! 
A korábbi gyakorlattól eltérően, 2 havonta készítünk számlát az Önök részére szolgáltatásunkról, melyet jellemzően munkatársaink kézbesítenek. Amennyiben a számlakészítéshez rendelkezésünkre áll a vízmérő állása, úgy elszámoló számlát készítünk. Mérőállás hiányában pedig részszámlát állítunk elő a jogszabályban előírt átlagfogyasztás alapján. A számláink második és harmadik oldalán tájékoztatást találnak a várható leolvasás, továbbá a köztes időszakban a mérőállás diktálás időpontjairól is. 
Kérjük a számláink második oldalán található tájékoztatónkat figyelemmel olvassák el, mivel igyekszünk a szolgáltatásunkkal kapcsolatos fontos információkat itt megjelentetni. Többek között itt információkat adunk az elérhetőségeinkről, nyitva tartásunkról, a mérőállás bejelentésének módjairól, túlfizetés kezelésének, visszafizetésének módjáról, a mérő hiteleségének lejártáról, stb. 
A felhasználói igények kiszolgálása és a fogyasztói kapcsolatok erősítése érdekében állandó ügyfélszolgálati irodát, illetve információs irodákat is fogunk üzemeltetni (Biharkeresztes, Nyírlugos, Derecske, Létavértes településeken), ahol a fogyasztói elégedettség érdekében magas színvonalú tájékoztatást, panaszkezelést, díjbefizetést és kiszolgálást igyekszünk nyújtani. 

Ügyfélszolgálati irodánk elérhetősége: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. Telefonszám: 06 (52) 513-506 
Nyitva tartása: Hétfő - Szerda 8.00-12.00 és 13.00-15.00, Csütörtök 8.00-20.00, Péntek 7.00-13.00. 
Ügyfélszolgálatunk e-mail címe: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu 

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére: 
- víz- és csatornabekötésekkel kapcsolatosan, igénybejelentése, megrendelése esetén, 
- víziközmű-szolgáltatás számlázásával, teljes körű ügyintézésével kapcsolatosan, 
- mérőállás, felhasználó változások bejelentése esetén, 
- víziközmű-szolgáltatás folyószámlával kapcsolatos tájékoztatás, befizetések egyeztetése, behajtással kapcsolatos ügyintézése esetén, 
- pénztári szolgáltatások, 
- fogyasztói panaszok felvétele. 

Az ügymeneteinkről, jogszabályainkról tájékoztatást talál honlapunkon (www.debreceni-vizmu.hu). Honlapunkon elérhető az Üzletszabályzatunk, melyben az ügyintézéshez szükséges nyomtatványaink jelentős részét megtalálják. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az első számlájának átvételét követően az e-Közmű portálon (http://e-portal.debrecen.hu) történő regisztrációja után elérheti víziközműszolgáltatás folyószámláját, számláit. A portálon lehetősége van továbbá mérőállást közölni, e-számlát igényelni, bankkártyával fizetni. 

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van a Társaságunk által kibocsátott számlákat csoportos beszedési megbízással kiegyenlíteni. A felhatalmazás megadásához szükséges cégünk azonosítója, továbbá a számláján szereplő azonosítószám. A beszedési megbízás teljesülése érdekében kérjük, keresse pénzintézetét vagy e-bankon keresztül kezdeményezze az új szolgáltató azonosítóival történő felhatalmazás megadását. 
Társaságunk azonosítója: A11159696T209. Kérjük, hogy az Ön azonosító számát (számláján található) pontosan, kötőjellel szíveskedjen megadni a megbízáson, ugyanis a hibásan megadott azonosító alapján nem lehetséges a csoportos beszedési megbízás teljesítése.

Debreceni Vízmű Zrt.

Forrás: Derecskei Hírek

Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook