Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-01-19 18:12:27

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. január 26-án (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ A szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Derecske Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatók (házorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok) között fennálló megállapodások felülvizsgálata, illetve új feladat-ellátási szerződések megkötése

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása és a 2017. évi szabadságának ütemezése

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

9./ Beszámoló a Derecskei Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

10./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi zárva tartásának engedélyezése

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola garanciális munkái

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben az önkormányzat tulajdonában lévő részvények értékesítése

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Az önkormányzati résztulajdonban lévő berettyóújfalui 959 hrsz-ú, a valóságban a 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 15. szám alatt található irodaház használatához való hozzájárulás

Előadó: Bakó István polgármester

14./ A Derecske, Arany János u. 1/a. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Gyöngyösi Józsefné Derecske, Semmelweis u. 59. szám alatti lakos ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi I. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

18./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. január 19.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.
                   polgármester

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook