Responsive image


TÁJÉKOZTATÁS!

Feltöltve: 2017-04-25 14:37:00

Tisztelt Lakosok! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy panaszok, illetve Hivatalom munkatársai helyszíni szemléi alapján megállapítható, hogy nagyon sok derecskei ingatlan csapadékvíz elvezetése nem szabályos (1. kép; 2. kép).

Tájékoztatom Önöket, hogy a csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK szabályozza. A kormányrendelet előírásainak alkalmazása kötelező.

Az OTÉK 47. § (8) bekezdése is kötelező jelleggel előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.A csapadékvíz elvezetésének részletes szabályait az OTÉK 47. §-a tartalmazza. Telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. (3. kép)

Természetes, hogy a házunk falait védjük a ráhulló csapadék káros hatásaitól és ereszcsatornával vesszük körül. A legfőbb cél, hogy minél előbb, minél egyszerűbb módon és minél kevesebb ráfordítással oldjuk meg a víz elvezetést, ha ez azt jelenti, hogy az ereszcsatorna vége egyszerűen az utcára, útra lóg, akkor gyakran ezt a megoldást választjuk, pedig nem ez a helyes.

Talán a legtöbben nem is gondolunk arra, hogy egy terület vagy telek csapadékvíz elvezetésének is megvannak a maga előírásai, amelyek nem engedik, hogy kedvünk szerint, a legegyszerűbb megoldást választva, egyszerűen az utcára engedjük folyni a vizet, eláztatva vele a ház előtti közterületet, utat, járdát.

Nem szabályos tehát az a gyakorlat, hogy az ereszcsatornát egyszerűen kivezetjük az útra, járdára, és nem gondolunk azokra a következményekre, amelyeket így okozunk: a járdába, utakba beszivárgó csapadékvíz tönkreteszi annak állagát, téli hidegben a beszivárgó víz megfagy és feltöri a burkolatot. Továbbá síkossá teszi az utakat, járdákat és ezáltal balesetveszélyessé válik a közlekedés.

A fentiekben leírtak szerint felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ha az adott utcában van vízelvezető árok, akkor a kiépített szikkasztó vagy csapadékvíz elvezető árkokba vezessük a vizet zártszelvényű vezetéken és az utcai járdaszint alatt.

A szabályos csapadékvíz elvezetési módok mellett megjegyzem továbbá, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 7/B. § (1) bekezdése alapján a lehulló csapadékvizet elsősorban gyűjteni, tárolni, hasznosítani (pl.: öntözés) szükséges.

Azokban az utcákban ahol ez nem megoldható, ott a csapadékvizet telken belül kell elszikkasztani, oly módon, hogy ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse.

Amennyiben kérdése merül fel a vízkivezetéssel kapcsolatban, forduljon a Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályához – 4130 Derecske, Köztársaság út 87. ’C’ épület 3. iroda, vagy érdeklődjön az 54/410-078-as telefonszám 35. mellékén.

A Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztálya 2017. május 15-ével megkezdi a csapadékvíz kivezetések felülvizsgálatát. Az ellenőrzés megkezdéséig szíveskedjenek megszüntetni a szabálytalan kivezetéseket.

A szabálytalan csatorna kivezetésekkel kapcsolatban hatósági eljárás lefolytatására kerül sor, amely keretén belül eljárási bírság is kiszabható. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 5.000 Forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000 Forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig 1.000.000 Forint.

Kérjük, hogy a fentiek szerint gondoskodjon mindenki az ingatlanán keletkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről!

 

Tisztelettel:

Bakó István
polgármester

 

 


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook