Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-02-23 19:35:52

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. március 02-án (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ A derecskei 6502 és a 6530 hrsz-ú külterületi ingatlanokon egy II. világháborús emlék- és pihenőhely, valamint felnőttképzési központ létrehozásával kapcsolatban, Derecske Város településrendezési eszközei módosításának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá való nyilvánítása

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

5./ Derecskei Polgármesteri Hivatalban 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

6./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ támogató szolgáltatásának bővítése Berettyóújfalui ellátási területtel

Előadó: Bakó István polgármester

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontjának engedélyezése

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendelete alapján a 2016. évi támogatásokkal való elszámolások elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Derecske Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”–tól megvásárolt tárgyi és szerszámkönyves eszközök továbbértékesítése a Debreceni Vízmű Zrt. részére

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ A Derecskei Mentőállomás működésével kapcsolatos problémák

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Haszonkölcsön Szerződés módosítása a Derecske, Köztársaság út 109. szám alatti épület használatára vonatkozóan

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A derecskei 037 hsz.-ú, „Lőtér” megjelölésű önkormányzati ingatlan hasznosítása

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Pályázat benyújtása az EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Pályázat benyújtása az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Az önkormányzat ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében elvégzendő ebösszeírás 

Előadó: Bakó István polgármester

19./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. február 23.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

                                                                                                    polgármester

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook