Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-03-23 21:09:27

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. március 30-án (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ A Helyi építési szabályzatról szóló 40/2004. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedések

Előadó: Bakó István polgármester

3./ A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 4/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet, illetve Derecske Város Önkormányzata és az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók között fennálló megbízási szerződések módosításai

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde beiskolázási tervének véleményezése

Előadó: Bakó István polgármester

9./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyeleti ellátás működtetésének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezése

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Derecske Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó: Bakó István polgármester

14./ „Derecske Város Önkormányzat Ifjúsági Koncepciója 2017-2020” elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A Derecskei Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Megállapodás a közterületi ivóvízhasználat elszámolásáról

Előadó: Bakó István polgármester

17./ A Derecske, Nap u 2/a. szám alatti önkormányzati bérlakáson fennálló lakásbérleti jogviszony

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. március 23.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook