Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-04-20 22:27:36

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. április 27-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Derecske Város Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó beszámolójának, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Beszámoló Derecske Város 2016. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Beszámoló a Derecskei Polgárőrség Közhasznú Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Bakó István polgármester

9./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményi férőhely kiváltás című projektjének (EFOP-2.2.2-17 kódszámú felhívás) megvalósításával érintett derecskei ingatlanok használati megállapodás tervezetének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola garanciális munkái

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város közvilágításának korszerűsítése

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Derecske Város forgalmi rendjének felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

14./ „Derecske Lengyel utca 3-5. alatti tálaló konyha felújítása” pályázat benyújtása

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

16./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. április 20.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook