Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-05-20 19:37:27

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. május 25-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

3./ A 2016. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

4./ A települési mezei őrszolgálatról szóló 36/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, a mezei őrszolgálat működéséről új rendelet alkotása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

7./ A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására megbízott intézményvezetői megbízás

Előadó: Bakó István polgármester

9./ „Derecske a Zöld Város” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó ingatlan ügyletek

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola garanciális munkái

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Tulajdonosi hozzájárulás a Derecske Ifjúságáért Egyesület (DIFE) részére

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A Vasút utcai üveggyűjtő konténer megszüntetése

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2017. május 18.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook