Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-06-23 12:06:41

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. június 28-án (szerdán) 16.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton
tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

3./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázat elbírálása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Maximális csoportlétszám átlépése a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményben

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2016. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolója

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Beszámoló a Derecskei Települési Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves tevékenységéről

Előadó: Bakó István polgármester

7./ A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Az ivóvíz-törzshálózatba és szennyvíz-törzshálózatba történő bekötéssel kapcsolatos igénybejelentések kezelése

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Az önkormányzati tulajdonban lévő derecskei 15/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése

Előadó: Bakó István polgármester

10./ A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. területbérletére vonatkozó kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Bethlen Gábor és Wesselényi utcák forgalmi rendjével kapcsolatos kérelmek elbírálása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A Képviselő-testület 151/2017. (V.25.) KT. számú határozatának visszavonása

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések


A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. június 22.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

polgármester


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook