Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2017-07-03 08:56:05

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

1 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2017.09.01 – 2017.11.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u.3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, amelyet a Köznevelési Törvény, az óvoda dokumentumai előírnak munkaköri leírásnak megfelelően.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló iratok, motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u.3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155/2017, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 04.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja, Hirdetőtáblája – 2017. július 03.

  • Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2017. július 03.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook