Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-07-20 17:50:14

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. július 27-én (csütörtökön) 13.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

3./ Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

4./ Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

5./ Integrált Településfejlesztési Stratégia átfogó módosításához szükséges véleményezési eljárás megindítása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Beszámoló a 2017. I. félévben lefolytatott beszerzésekről

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Pályázat benyújtása az TOP-2.1.1-16 „Barnamezős területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Pályázat benyújtása az TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

11./ A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Derecskén” című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásához szükséges önerő biztosítása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Településképét meghatározó épület külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése” nyertes pályázathoz többlet önerő biztosítása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ A magánerős lakossági útépítésekkel/felújításokkal kapcsolatos pályázati felhívás

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Derecske Város Főterén található közterületi térfigyelő rendszer korszerűsítése

Előadó: Bakó István polgármester

15./ A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Derecske, Huszár u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan további hasznosítása

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Az Irányi Dániel utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Lejárt határidejű határozatokról tájékoztatás

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

19./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. július 20.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook