Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2017-09-21 20:27:02

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2017. szeptember 28-án (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre/

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegység Szakmai Programjának véleményezése

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

6./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előadó: Bakó István polgármester

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Helyi Értékelési Szabályzatával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Derecske Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Tájékoztató közterület-felügyelet kistérségi szintű létrehozásának lehetőségéről

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-nél lévő önkormányzati részvények értékesítése

Előadó: Bakó István polgármester

12./ „A Zöld Város kialakítása Derecskén” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó, a derecskei 4. hrsz-ú ingatlant érintő ügylet

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Pályázat benyújtása az EFOP-2.1.2-16 „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Telenor Magyarország Zrt-vel egytornyos távközlési állomás üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés újrakötése

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Derecske, Csuklya u. 12. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Sipos József 4130 Derecske, Dobó u. 24/a. szám alatti lakos kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

Előadó: Bakó István polgármester

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2017. szeptember 21.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook