Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2017-11-30 16:00:04

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere 
nyilvános pályázat útján 
szociális alapon meghatározott lakbér alapján bérbeadásra meghirdeti a

 

derecskei 954/2. hrsz. alatt nyilvántartott,
Derecske, Szív u. 27/3.

szám alatt található önkormányzati bérlakást.

 

A lakás 1 szobás, 20 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás.

 

A lakásra megállapított bérleti díj: 127.-Ft/m2/hó

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama:_3_év.

 

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám, tel: (54) 410-005) előre egyeztetett időpontban a lakás megtekinthető.

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Helyi lakásrendelet) vonatkozó szabályai szerint, valamint a Helyi lakásrendelet 2. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján a „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Helyi lakásrendelet 2. számú mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével lehet. A „Pályázati Szabályzat” átvehető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” Épület – Emelet, 4. sz. irodahelyiség), vagy letölthető a www.derecske.hu honlapról.

A pályázatokat zárt, megcímezetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályon 2017. december 13. napján (szerda) 10.00 óráig.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2017. december hónapban kerül sor.

A lakásbérleti jogviszony kezdő időpontja előreláthatólag: 2017. december 15.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

A bérbeadó fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A Helyi lakásrendelet vonatkozó részeinek kivonata átvehető ügyfélfogadási időben a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” Épület – Emelet, 4. sz. irodahelyiség), továbbá a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen vagy az (54) 410-078-as telefonszám 27-es mellékén Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenstől.

 

D e r e c s k e, 2017. november 28.

                                                                                               Bakó István

                                                                                              polgármester


Letölthető dokumentum:

Pályázati szabályzat

Étlap


Ajánló
Ajánlatunk

Responsive image

Facebook