Responsive image


Tájékoztatás

Feltöltve: 2018-01-08 19:20:46

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január 1-jén hatályba lép a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.), amely alapján a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatásköre és illetékessége módosul.

Az eddigi Szolnoki és Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyes közigazgatási ügyek 2018. január 1-től a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, kisebb részben a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe kerülnek.

A társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perre, továbbá a közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre továbbra is a régió 3 megyeszékhelyen található közigazgatási és munkaügyi bírósága, a Debreceni, a Szolnoki és Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A fenti ügyeken kívüli körben 3 megye illetékességi körében a közigazgatási perekben a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jár el.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozik a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. A Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá mindazon azon közjogi jogvitákban, amelyeknek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja.

A Fővárosi Törvényszékközigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el.

Az új szabályokat a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülő közigazgatási ügyeket, továbbá az első fokon befejezett azon ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a megyeszékhely közigazgatási és munkaügyi bíróságok hivatalból megküldik a Fővárosi Törvényszéknek.

Ezen ügyeken kívül a 2017. december 31-én folyamatban lévő közigazgatási pereket 2018. december 31. napjáig továbbra is eredetileg eljáró Szolnoki és Nyíregyházi, valamint Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság intézi.

A jogkereső állampolgárok jogai érvényesítése szempontjából elsődleges, hogy a közigazgatási eljárás ügyfelei pontos tájékoztatást kapjanak a közigazgatási döntés elleni bírósági jogorvoslat igényérvényesítési módjáról.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel módosított Kp. 157. §-a alapján 2018. január 1-e előtt a közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél elbírálása során a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, az ezt követően benyújtott keresetlevél elbírálása során az új Kp. rendelkezései az irányadók, így a keresetlevél benyújtásának időpontja alapján a keresetlevél tartalmi és formai kellékei eltérhetnek.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook