Responsive image


Hirdetmény a településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról

Feltöltve: 2018-01-09 20:07:18

Hirdetmény

A településképi Arculati Kézikönyv megalkotásáról

Derecske Város Polgármestere
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

43/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján
rövid összefoglaló kíséretében

közzé teszi

a 279/2017. (XII.21.) Kt. sz. határozattal elfogadott
Derecske Város Településképi Arculati Kézikönyvét.

 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. december 21-i ülésén megtárgyalta, majd elfogadta a város Településképi Arculati Kézikönyvét.

A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat. Egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Az arculati kézikönyv, egy ez idáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási műfaj. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét, ezért az a nyilvánosság biztosításával készült, hogy a helyi civil szervezetek, lokálpatrióták, a helyi lakosság érdemi módon szólhasson bele lakóhelyük arculatának alakításába.

Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvása- vagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is növeli.

A Képviselő-testület által elfogadott Kézikönyv elérhető és megismerhető a lenti hivatkozásra kattintva.

A kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a tak.derecske@gmail.com e-mail címre küldhetik meg. A beérkezett észrevételeket, véleményeket az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és ismerteti a Képviselő-testülettel.

 

  • Elfogadott TAK anyag letöltés (pdf formátumban)

 

Derecske, 2018. január 05.

 

 

 Bakó István sk.

  polgármester


 

Megtekinthető dokumentum:

Jegyzőkönyv a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook