Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2018-01-19 09:50:40

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2018. január 25-én (csütörtökön ) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása és a 2018. évi szabadságának ütemezése

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Beszámoló a Derecskei Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

7./ Derecskei Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről rendelet megalkotása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi zárva tartásának engedélyezése

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Önálló képviselői indítvány megtárgyalása a „Zöld Város” projekttel kapcsolatban

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

10./ EFOP 3.9.2.-16 számú „Mindentől messze, a szívhez közel” című önkormányzati pályázat ösztöndíjrendszere szabályzatának elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatfinanszírozás

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Szilágyi Juliánna Katalin, Derecske, Szegfű u. 7. sz. alatti lakos településrendezési terv módosítására vonatkozó kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

13./ A Derecske-Aranyos bekötőút tulajdoni viszonyának rendezése

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Derecske, Városház u. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Tulajdonosi hozzájárulás a Köztársaság út 30. szám alatti ingatlan villamos-energiával való ellátása érdekében

Előadó: Bakó István polgármester

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre./

16./ Derecske, Vasvári Pál u. 61. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület 2018. évi I. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

19./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2018. január 18.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook