Responsive image


Felhívás

Feltöltve: 2018-03-07 08:10:52

Felhívás

a lakosság, Derecskén ingatlannal rendelkező személyek, az
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, a vallási közösségek
részére

A Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A §-ának, illetve a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017.(III.31.) önkormányzati rendeletnek megfelelően, ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy Derecske Város Önkormányzata, Szilágyi Juliánna Katalin, Derecske, Szegfű u. 7. sz. alatti e.v. kérelmére, 0,45 MW kapacitású, napelemes kiserőmű telepítése érdekében, a Derecske 0123-0116/4- 0127-0125 hrsz.-ú ingatlanok által határolt, osztatlan közös tulajdonban lévő, általános mezőgazdasági övezetbe tartozó, 0124/1 hrsz-ú földterület, Ig-3a (mezőgazdasági-ipari gazdasági terület) építési övezetbetörténő átsorolását tervezi.

A településrendezési eszközök módosításánál kiemelten fontos szempont, hogy azokat széles körű helyi támogatás övezze. Ezért a készítés folyamatába a legszélesebb módon bevonjuk az érintetteket, hogy érdemi módon beleszólhassanak a településrendezés folyamatába.

Ezért, az önkormányzat, a társadalmi bevonás keretében, a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, partnerségi véleményezésre bocsátja a településrendezési eszközök módosításának dokumentumait.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményüket, a tájékoztató megjelenésétől számított 8 napon belül írásban tehetik meg elektronikus úton a derecskephmu1@gmail.com e-mail címre, vagy papír alapon a Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz.) főépítészének megküldve.

A dokumentumok csatoltan, illetve a Polgármesteri Hivatal főépítészénél is megtekinthetőek.

Várjuk a települési környezet alakítása iránt érdeklődők észrevételét, javaslatát!

Derecske, 2018. március 7.

Tisztelettel:

                                 Bakó István sk.                                                                                                   Jenei Imre sk.
                                   polgármester                                                                                                           főépítész


Letölthető dokumentum:

Derecske Város Településrendezési Tervének módosítása

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook