Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2018-03-22 15:38:19

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2018. március 29-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

3./ A közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

4./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezése

Előadó: Bakó István polgármester

5./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi munkájáról beszámoló

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyeleti ellátás működtetésének 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

7./ Derecske település II. számú fogorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, illetve Derecske település II. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Herczeg Mátyás egyéni vállalkozóval kötendő új feladat-ellátási szerződés elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ Szilágyi Juliánna Katalin rendezési terv módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat eljárás szükségességéről történő döntés

Előadó: Bakó István polgármester

9./ Derecske Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzése

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Derecske Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előadó: Bakó István polgármester

11./ EFOP-1.2.11-16-2017-00057 azonosító számú „Esély Otthon” című Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

12./ A Kék- Kálló Menti Népfőiskolai Társaság kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Derecske, Legelő u. 1. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2018. március 22.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook