Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2018-05-03 15:32:43

„TANULÁS A FELZÁRKÓZÁSÉRT”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Szociális Bizottsága figyelemmel a 13/2018. (I.25.) KT. számú határozatra „Tanulás a felzárkózásért” néven tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet közoktatásban és felsőoktatásban tanuló, másféle önkormányzati ösztöndíjtámogatásban nem részesülő hátrányos helyzetű fiatalok számára az alábbiak szerint:

A pályázat célja:

Növekedjen a tanulók felzárkóztatásának esélye, bővüljön a továbbtanuláshoz szükséges humánszolgáltatásokhoz való hozzájutás - nyelvóra, felvételi előkészítő, kiegészítő tankönyvek megvásárlása – lehetőségével.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a - 2018. december 1. - 2020. augusztus 31. időszak között folyósított - 5000 Ft/hó támogatás segítségével igénybe vehessék azokat a továbbtanuláshoz szükséges szolgáltatásokat, például felvételi előkészítő óradíja, tanulmányi versenyeken való részvétel finanszírozása, melyeket egyébként hátrányos helyzetük miatt nem tehetnének meg.

A pályázat feltételei:

Pályázatot nyújthat be azon hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/hallgató, aki derecskei állandó lakcímmel rendelkezik, és:

A) hátrányos helyzetű, 14-22 életév közötti, a közoktatásban vagy felsőoktatásban nappali tagozatos tanulmányokat folytat

B) halmozottan hátrányos helyzetű roma tanuló, aki 12-22 életév közötti, és aki általános iskolai tanulmányait nappali, középiskolai tanulmányait nappali vagy esti tagozaton folytatja

Egyéb tudnivalók:

-A Bizottság elbíráláskor előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket és a romákat

-A halmozottan hátrányos helyzetű kizárólag roma tanuló, amennyiben igazolja, hogy sikeresen befejezte az általános iskola hatodik osztályát, 12 éves korától aközépiskolai tanulmányaira való felkészülésre, a középiskolai felvételire való felkészülés indokával is igényelheti az ösztöndíjat.

-Az ösztöndíjat középiskolai, halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók esetén szakiskolai tanulmányok megkezdéséhez és folytatásához, szakképzettség megszerzéséhez és felsőfokú tanulmányok folytatásához igényelhetik a tanulók/hallgatók nyilvános pályázat útján.

A tanuló/hallgató jogosulatlanná válik az ösztöndíjra, arra az időszakra, míg tanulmányait megszakítja, szünetelteti, végleg jogosulatlanná válik abban az esetben, ha a tanulmányait bizonyíthatóan abbahagyta vagy a végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettségének nem tesz eleget, illetve ha más ösztöndíj-támogatásban részesül

A pályázat benyújtható a pályázati felhívás formanyomtatványon, mely letölthető a derecske.hu honlapról, illetve nyomtatásban átvehető a Derecskei Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság u. 87. főépület, emelet, 1. iroda). A pályázat zárt borítékban való benyújtásának határideje: 2018. május 31. Az elbírálás határideje 30 nap.


Letölthető dokumentum:

Pályázati adatlap

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook