Responsive image


Felhívás

Feltöltve: 2018-05-08 13:22:07

F E L H Í V Á S

 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zöld Város kialakítása Derecskén” című TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosító számú projekt keretében megépítésre kerülő új tér elnevezése céljából Derecske Város lakosságának véleményét szeretné kikérni.   

Az újonnan megépülő teret a jogszabályi előírások alapján kell elnevezni, a közterület jellege: tér.

- az elnevezést bárki kezdeményezheti.

- személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 10 év elmúltával lehet.

- elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

- akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személyi közmegbecsülésnek örvend,

- aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó,

- akinek Derecske Város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a város fejlődéséhez.

- közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

 

A javaslatokat írásban (papír alapon személyesen vagy postai úton) illetve elektronikusan lehet benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatalban beszerezhető nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány beszerezhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület, Emelet 4. számú irodahelyiségében.   

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait (nevét, lakóhelyét, szervezet esetén megnevezését, székhelyét),

- a közterület (tér) javasolt megnevezését,

- esetlegesen indokolást.

 

A Képviselő-testület az írásban benyújtott javaslatok alapján dönt a tér elnevezésével kapcsolatban.

 

A javaslattételek beérkezésének határideje: 2018. június 15. (péntek) 12.00 óra

A javaslatokat a Derecskei Polgármesteri Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám „A” épület, Emelet 4. ajtó, Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenshez) vagy a titkarsag@derecske.hu e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.

 

Derecske, 2018. május 07.

                                                                                              Tisztelettel:

 

               Bakó István

                                                               polgármester


Letölthető dokumentum:

Javaslat

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook