Responsive image


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Feltöltve: 2016-03-02 13:30:59

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a szervre vonatkozó alábbi alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint szervezeti és működési szabályzat, ügyrend, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat határozza meg:

- Magyarország Alaptörvénye

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.248458

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.287008

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.314840

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotta a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletét.

- A Derecskei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2014. (XII. 18.) KT. számú határozatával 2015. január 1-jei hatályba lépéssel hagyta jóvá.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook