Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésére

Feltöltve: 2018-05-24 21:35:35

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2018. május 31-én (csütörtökön) 15.00 órától

 

tartja a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bakó István polgármester

2./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Bakó István polgármester

/Az előterjesztés később kerül megküldésre/

3./ A 2017. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Bakó István polgármester

/Az előterjesztés később kerül megküldésre/

4./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

5./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Bakó István polgármester

6./ Derecske Város Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

7./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának, valamint a 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Bakó István polgármester

8./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

9./  A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2017. évi temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló beszámolója

Előadó: Bakó István polgármester

10./ Derecske Város Önkormányzata álláshelyeinek bővítése

Előadó: Bakó István polgármester

11./ Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár továbbképzési tervének elfogadása 

Előadó: Bakó István polgármester

12./ Derecske Város Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány között, hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye szociális szolgáltatás működtetésére kötött ellátási szerződés módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

13./ Vételi ajánlat az önkormányzati tulajdonban lévő derecskei 0347/18 hrsz.-ú és a 0348/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában

Előadó: Bakó István polgármester

14./ Szántó Józsefné Derecske, Hársfa u. 1/c. szám alatt lévő Hársfa Csemege előtti önkormányzati terület megvásárlására vonatkozó kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

15./ Hozzájáruló nyilatkozat a derecskei Nagyszőlőben lévő zártkerti ingatlanok tulajdonosváltásához

Előadó: Bakó István polgármester

16./ Kaszás Ferencné 4130 Derecske, Köztársaság út 88. lph. I/3. szám alatti lakos kérelme

Előadó: Bakó István polgármester

17./ Derecske, Szováti út 4/2 szám alatti önkormányzati lakáson fennálló lakásbérleti jogviszony

Előadó: Bakó István polgármester

18./ Keskeny utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem elbírálása

Előadó: Bakó István polgármester

19./ Városház utca és Móricz Zsigmond utca forgalmi rendjének módosítása

Előadó: Bakó István polgármester

20./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

21./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2018.május 24.

 

Tisztelettel:

Bakó István s.k.

  polgármester

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook