Responsive image


Tájékoztatás

Feltöltve: 2018-06-13 08:02:44

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kiss-Iskolabútor Kft., Varga Viktor, Brilla Tibor, Csécsi István és Váncsodi János derecskei lakosok által kezdeményezett Derecske város településrendezési eszközeinek módosítását, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2018.(VI.5.) KT határozattal, valamint a 16/2018.(VI.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

A módosítás célja a 245/1 hrsz-ú védelmi erdő övezetbe (Ev) és kertvárosias lakóterület építési övezetbe (Lke-1) tartozó ingatlan, kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetbe (Gksz-1) kerüljön. A településrendezési eszközök módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 31.§ alapján tárgyalásos eljárás keretében történt.

A településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat módosítása esetén a várható környezeti hatások jelentőségének eseti meghatározása alapján a Képviselő-testület, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét kikérve dönt, a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.

A beérkezett vélemények alapján a HBM KH Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleménye szerint szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása. Indoklásukban leírták, hogy bár az érintett tervezési terület nem része az országos természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területeknek, véleményük szerint a védett területek kijelölésének alapjául szolgáló élővilág és élőhelyek biztosítottságára

Mivel a módosítással érintett tömbben már jelen vannak azok a cégek, melyek fejlesztési szándékait megfelelően történik a módosítás, ezért a tervező véleménye szerint újonnan nem keletkezik zavaró hatás. Előbbiek figyelembe vételével, a várható környezeti hatás jelentőségéről, valamint a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségtelenségéről Önkormányzatunk 91/2018.(V.10.) KT számú határozatban döntött.

Ezt követően az állami főépítész tárgyalás keretében megvitatta a változást érintő tervdokumentációt, melynek eredményeként az állami főépítész elfogadta a tervezett módosítást a 245/1 hrsz-ú területre vonatkozóan.

 

Derecske, 2018. június 12.

                                                          

Tisztelettel:   

Bakó István
polgármester

Hirdetés


Önkormányzati Választások 2019


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook