Responsive image


FIGYELEM!

Feltöltve: 2018-08-23 19:38:32

TISZTELT DERECSKEI LAKOSSÁG!

 

A téli rezsicsökkentésből 2017/18 telén kimaradt háztartások számára – a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat) alapján – lehetőség nyílt háztartásonként egy darab, a csatolt – Korm. határozat 1. melléklete szerintiigénybejelentés benyújtására Derecske Város Önkormányzatánál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig (hétfőn 16.00 óráig). A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó).

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Egy háztartás vonatkozásában csak egy igénybejelentés fogadható be, ezért az önkormányzat az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés(eke)t nem fogadja be.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentésekkel összefüggésben adminisztratív vizsgálatot folytat le, melynek részeként szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentés (formanyomtatvány) elérhető Derecske város honlapján (www.derecske.hu), illetve a Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület, földszint, 10. és 11. irodájában.

A nyomtatvány leadásának helye: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület, földszint, 10. és 11. iroda.

Az igénybejelentés leadási határideje: 2018. október 15. (hétfő) 16.00 óra.

 

Derecske, 2018. augusztus 21.

 

                                                                                          Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                  Derecske Város Önkormányzat Jegyzője


Letölthető dokumentumok:

Adatkezelési tájékoztató

Igénybejelentő nyilatkozat

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook