Responsive image


Tájékozató szünidei gyermekétkeztetésről

Feltöltve: 2018-09-18 14:13:14

TÁJÉKOZTATÓ

szünidei gyermekétkeztetésről

(őszi, téli, tavaszi szünet)

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, Törvényes Képviselőket, hogy Derecske Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében – szünidei gyermekétkeztetés keretében – a szülő, törvényes képviselő írásos kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A szünidei gyermekétkeztetést az 5 hónapos kort betöltött, de legfeljebb 18. életévét be nem töltött gyermek veheti igénybe, kizárólag az oktatási (általános- és középiskola), illetve a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartamára eső munkanapokon a gyermek életkorától függően.

Ennek megfelelően:

  1. az őszi szünetre eső munkanapokon 2018. október 29-31. között (hétfő-szerda) kizárólag az általános- és középiskolás korúak számára a 18. életévük betöltéséig,
  2. a téli szünetre eső munkanapokon 2018. december 27-28. között (csütörtök-péntek) és 2019. január 2-án (szerda) az általános- és középiskolás korúak számára a 18. életévük betöltéséig, továbbá 2018. december 27-28. között (csütörtök-péntek) a bölcsődés- és óvodáskorúak számára,
  3. a tavaszi szünetre eső munkanapokon 2019. április 18-án (csütörtök) és április 23-án (kedd) kizárólag az általános- és középiskolás korúak számára a 18. életévük betöltéséig

részesülhetnek a szünidei gyermekétkeztetésben.

(A bölcsődés- és óvodáskorú gyermekek számára az őszi és a tavaszi szünetben nem biztosított (nem igényelhető) a szünidei gyermekétkeztetés, tekintettel arra, hogy sem a bölcsőde, sem az óvoda nem zár be e két évközi szünetben.)

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető, melyet minden szülő, törvényes képviselő – egy névre szóló tájékoztató kíséretében kapott meg szeptember 15-ig a 2018/19-es tanév őszi, téli és a tavaszi szünideje (azaz évközi szünetek) vonatkozásában.

A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést (Az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!)

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető még Derecske város honlapján (www.derecske.hu), illetve a Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épület, földszint, 11. számú irodájában.

A kiküldésre került nyomtatványok az őszi, téli és tavaszi szünet vonatkozásában tölthetők ki, melynek leadási határideje az őszi szünet tekintetében 2018. október 5-én (péntek) déli 12.00 óra. A kitöltött nyomtatványok leadásának helye: Derecskei Polgármesteri Hivatal „A” épület, földszint, 11. irodája.

A jogosultak részére – minden szünidőt megelőzően – ebédjegy kerül kiosztásra. Az őszi szünetre megigényelt szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges ebédjegyek 2018. október 18-án (csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig és délután 13.00 – 16.00 óráig) és október 19-én (péntek: délelőtt 8.00 – 12.00 óráig) vehetők át a Derecskei Polgármesteri Hivatal „A” épület, földszint, 6. számú irodájában.

A gyermekétkeztetésben kizárólag az vehet majd részt, aki az igényelt napokra vonatkozó ebédjegyeket átvette, és az ebéd átvételekor az adott napra szóló ebédjegyét leadja.

Az ebéd kiosztására a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4130 Derecske, Lengyel utca 3-5. szám alatti intézményegységében kerül sor 11.00 és 14.00 óra között.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el (az ebédjegy ellenében), mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

 

 

                                                                                  Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                                    jegyző

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook