Responsive image


Figyelem!

Feltöltve: 2018-09-28 19:09:13

Derecske Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet "Derecske Ősszel” címmel! A szabadban sétálva észreveszed a természet szépségeit, melyet szívesen megörökítesz?

Fotózz őszi témát városunkban és küldd be saját fotódat, legfeljebb 5 darabot. Mutasd meg milyen szép településünk ősszel!

Legyen a Te fotód Derecske város honlapján közzétéve! Küldd be a pályaművedet eredeti méretben, neveddel és a kép címével a 
titkarsag@derecske.hu címre 2018. október 12. 12:00-óráig.

A zsűri által legkedveltebb fotó készítőjét ajándékcsomaggal díjazzuk.

A fotópályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, a fotópályázattal kapcsolatos szabályzat alább olvasható: 

 

 

„Színes Derecske” FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA


I. Szervező:

 

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)a továbbiakban Szervező.

 

II. A Fotópályázat meghirdetésének időpontja, helye,

a pályázaton benyújtott fotók közzététele:

 

A Szervező a jelen Szabályzatot 2018. szeptember 28-án teszi közzé Derecske Város honlapján, Derecske Város Weboldala Facebook oldalán, valamint a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek a Derecske Város Weboldala Facebook oldalán és honlapján (www.derecske.hu), az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 kódszámú, „Esély Derecskén”című projekthez kapcsolódó programok meghirdetése során, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekből készült Facebook képgalériában a beküldő nevével feltüntetve. 

 

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):

 

A Fotópályázaton derecskei lakóhellyel rendelkező, 16-35 éves amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek.

 

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

 

1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

2. A Pályázónak a titkarsag@derecske.hu e-mail címre el kell küldenie nevét, lakcímét, a fotókat és azok címét legkésőbb 2018. október 12. 12.00 óráig.

A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött fotót Derecske Város Önkormányzata, illetve Derecske Város Önkormányzata megbízásából harmadik fél a promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. Az e-mail elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Weboldala Facebook oldalán a nevét és az általa készített fotót ezen kívül a www.derecske.hu oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban közzétegye. (1. sz. melléklet)

3. A 3. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.


4. Egy Pályázó legfeljebb 5 darab fényképfelvételt küldhet be. 

 

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

 

1. A fotók témája kizárólag „Derecske Ősszel” vonatkozású témát ábrázolhat, ami a pályázat nevéhez köthető. 

2. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.

3. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

5. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, az e-mailben kell megadni. 

 

VI. A Pályaművek elbírálása:

 

1. Szervező a beérkező pályaműveket a beérkezés határidejét követően felölti Derecske Város Weboldala Facebook oldalára.A legtöbb „like”-ban részesülő kép készítője közönségdíjban részesül. A beérkező képekre 2018. október 19. 12.00 óráig van lehetőség szavazni.

2. A Pályaműveket ezt követően öt tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjai: Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa, a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI, valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium médiaszakos tanárai. A zsűri október 24-ig kihirdetiDerecske Város Weboldala Facebook oldalán a nyertes pályázót és közzéteszi a nyertes pályaművet.

2. Derecske Város Önkormányzata a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

 

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:

 

A pályaművek közül a Szervező 2018. október 24-ig a zsűri döntése alapján a nyertes pályaműkészítőjét díjazza. A fotópályázat nyertese tárgyjutalomban részesül.

 

VIII. Egyéb tudnivalók: 

 

1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

3. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.
4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja. 

 

IX. Adatkezelés: 

 

1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön.

2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

 

X. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 195/2018. (IX. 27.) KT számú határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2018. szeptember 27. napjától lép hatályba.

 

D e r e c s k e, 2018. szeptember 27.       

 

 

                        Bakó István                                      Varsányiné dr. Antal Erzsébet

       polgármester                                                            jegyző


Letölthető dokumentum:

Nyilatkozat

 

 

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook