Responsive image


Önként vállalt feladatok

Feltöltve: 2016-03-02 13:49:55

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai, a feladatellátás módja

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Feladatellátás módja

Feladatellátás mértéke

A feladatellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés

1.

Egészségügyi ellátás

- J0-s besorolású laboratórium működtetése

Gróf Tisza István Kórházzal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés útján

 

1997. évi CLIV. tv.

2.

Szociális ellátás

- fogyatékosok nappali  ellátása

- pszichiátriai betegek nappali ellátása

- támogató szolgáltatás

Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ útján, mint önkormányzati fenntartású intézménnyel

 

- éjjeli menedékhely

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás útján

 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás

 

 

 

alapellátási szinten

 

 

 

szakosított ellátás

 

 

 

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

 

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Közművelődés

- önkormányzati lap

DEVAG Kft.- vel kötött megállapodás útján

- városi honlap www.derecske.hu

megjelenik: havonta Derecske településen 3450 példányban

 

 

4.

Önkormányzati támogatások

- helyi önszerveződő közösségek támogatása

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, mindenkori költségvetési rendelet

5.

Termőföldek őrzése

- mezei őrszolgálat

DEVAG Kft.- vel kötött közszolgáltatási szerződés útján

 

1997. évi CLIX. tv. 16. §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook