Responsive image


Önként vállalt feladatok

Feltöltve: 2016-03-02 13:49:55

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai, a feladatellátás módja

 

Sorszám

Feladat megnevezése

Feladatellátás módja

Feladatellátás mértéke

A feladatellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés, KT döntés

1.

Egészségügyi ellátás

- J0-s besorolású laboratórium működtetése

Gróf Tisza István Kórházzal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés útján

 

1997. évi CLIV. tv.

2.

Szociális ellátás

- fogyatékosok nappali  ellátása

- pszichiátriai betegek nappali ellátása

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-val kötött ellátási szerződés útján

 

- támogató szolgáltatás,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

feladatellátó társulás útján

 

- éjjeli menedékhely

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás útján

 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás

 

alapellátási szinten

 

 

 

 

 

alapellátási szinten

 

 

 

szakosított ellátás

 

 

 

 

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

1993. évi III. tv.

 

 

 

 

 

3.

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

alapellátás

1997. évi XXXI. tv. 42. § 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35. §

4.

Közművelődés

- önkormányzati lap

DEVAG Kft.- vel kötött megállapodás útján

- városi honlap www.derecske.hu

megjelenik: havonta Derecske településen 3450 példányban

 

 

5.

Önkormányzati támogatások

- helyi önszerveződő közösségek támogatása

éves költségvetési rendeletben megállapított előirányzat

24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, mindenkori költségvetési rendelet

6.

Termőföldek őrzése

- mezei őrszolgálat

DEVAG Kft.- vel kötött közszolgáltatási szerződés útján

 

1997. évi CLIX. tv. 16. §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook